مجله علوم آبزی پروری توسط انجمن آبزی پروری ایران منتشر می گردد و دارای درجه علمی-پژوهشی کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. این مجله به صورت فارسی با خلاصه انگلیسی و به صورت دو فصلنامه، ره‌آوردهای علمی در زمینه‌های مختلف شیلات و آبزیان را به چاپ می‌رساند و دارای هیئت تحریریه علمی و داوران مقالات می‌باشد.

شماره جاری: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-150 

2. بررسی تاثیر پاتولوژی و مسمومیت غذایی ماهیان با مایکوتوکسین‌ها

صفحه 10-29

محمد کریمی؛ امین غلامحسینی؛ مهدی بنایی؛ امیر زیدی؛ رضا شاکری؛ امین نعمت اللهی


5. بررسی جوامع بزرگ بی‌مهر‌گان آبزی در پایین‌دست رودخانه قره‌سو– استان گلستان

صفحه 57-67

یونس حامد مشهدزاده؛ ضیاء کردجزی؛ محمد قلی زاده؛ رحمان پاتیمار


6. بررسی موانع و مشکلات بازار میگوی پرورشی ایران

صفحه 68-79

افشین عادلی؛ جلیل جهان تیغ؛ علیرضا عالیشاهی


7. بررسی اثرات نانو اکسید مس مگنت شده ([email protected]) در تصفیه فاضلاب آبزی پروری

صفحه 80-88

سعید سالاری؛ کامران رضایی توابع؛ علیرضا میر واقفی؛ اکبر حیدری


10. بررسی آلودگی میکرو پلاستیک در ماهیان حوضه رودخانه قره‌سو، استان گلستان

صفحه 108-115

ابراهیم مسعودی؛ علی اکبر هدایتی؛ طاهره باقری؛ امیرپرویز سلاطی؛ رقیه صفری؛ محمد قلی زاده؛ محمد ذاکری


12. امکان‌سنجی تولید کپورماهیان در حوضچه‌های زینکالوم با تامین آب از طریق آب‌بندان‌ها

صفحه 129-138

بهرام فلاحتکار؛ میر مسعود سجادی؛ عبدالعلی راهداری؛ احمد قناعت پرست؛ عظیم مدبری؛ محمدرضا محمدرضا آزموده مژدهی؛ حمیدرضا تقی نصیری؛ محمد پوراحمدی نیاکی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن آبزی پروری ایران

مدیر مسئول سردبیر سردبیر اجرایی مدیر اجرایی
شاپا چاپی