مجله علوم آبزی پروری توسط انجمن آبزی پروری ایران منتشر می گردد و دارای درجه علمی-پژوهشی کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. این مجله به صورت فارسی با خلاصه انگلیسی و به صورت دو فصلنامه، ره‌آوردهای علمی در زمینه‌های مختلف شیلات و آبزیان را به چاپ می‌رساند و دارای هیئت تحریریه علمی و داوران مقالات می‌باشد.

شماره جاری: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 18، شهریور 1401، صفحه 1-100 

تاثیر عصاره آبی ریز جلبک .Cyanothece sp در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی جوان پا سفید غربی Litopenaeus vannamei

صفحه 10-21

الناز عرفانی فر؛ سید عباس حسینی؛ زهرا امینی خوئی؛ سجاد پورمظفر؛ سید علی اکبر هدایتی؛ اشکان اژدری


کاربرد مدل تحلیل مدیریتی SWOT-FAHP در ارزیابی روند بازسازی ذخایر ماهی سفید (Rutilus kutum) در آبهای ایرانی دریای خزر

صفحه 22-33

محدثه احمدنژاد؛ فریدون عوفی؛ عادل حسینجانی؛ محمود بهمنی؛ محمود حافظیه؛ محمد صیاد بورانی؛ اکبر پورغلامی؛ حسن فضلی؛ شهرام عبدالملکی؛ حسین خارا


فایکوسیانین: ترکیب زیست‌فعال دریایی نوین، ساختار و روش‌های استخراج

صفحه 134-153

سید مهرداد حسنی اژدری؛ زهرا حسین آبادی؛ سید ولی حسینی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن آبزی پروری ایران

مدیر مسئول سردبیر سردبیر اجرایی مدیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی