آمیخته گری در ماهیان، دلایل، کاربردها و روش های شناسایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

آمیخته ­گری یکی از روش ­های کاربردی اصلاح نژاد در آبزیان است و هدف از آن در صنعت آبزی ­پروری، بهبود عملکرد آبزیان آمیخته در مقایسه با والدین خود تحت شرایط خاص محیطی است. بهبود عملکرد تولید در صفات مختلف کاملاً تصادفی است که به دلیل بروز همکاری آللی در آمیخته­ ها ممکن است به صورت برتری آمیخته یا هتروزیس بروز نماید. تاکنون، آمیخته­ های متعددی از ماهیان به صورت طبیعی و یا با دخالت مستقیم بشر به طور مصنوعی تولید شده ­اند. آمیخته ­ها بخش قابل­ توجهی از تولید برخی از گونه ­ها در برخی از کشورها را تشکیل می ­دهند. به منظور بهبود یافتن بقا و تکامل پایدار در فرزندان آمیخته از فرآیند تری­پلوییدسازی در کنار آمیخته­ گری استفاده می­شود. نتایج آمیخته ­گری می­ تواند متغیر باشد و به ساختار ژنتیکی والدین (جنسیت) بستگی دارد. نکته کلیدی در این روش اصلاح ­نژادی، اثبات ماهیت آمیخته نتاج است. به منظور بررسی ماهیت واقعی نتاج حاصل از آمیخته ­گری می­ توان از روش­ه ای مختلفی استفاده نمود، که از بین آن­ها روش مولکولی به دلیل بررسی صحت آمیخته­ گری در مراحل آغازین لاروی و یا حتی پس از خروج لارو از تخم، دقت، صحت بالا و سرعت مناسب از ابزارهای بسیار کارآمد محسوب می ­شود. در این نوشتار به بررسی آمیخته­ های تولیدی در گروه­ های مختلف ماهیان خوراکی و زینتی با تأکید بر گونه های مهم در ایران خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hybridization in fishes; reasons, applications and detection methods

نویسندگان [English]

  • Salar Dorafshan
  • Fatemeh Pourkhazaee
Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Hybridization is an important breeding method for obtaining new varieties that increase genetic diversity. Inter-specific hybrids have been produced for aquaculture and stocking programs to increase growth rate, transfer desirable traits between species, combine desirable traits of two parents into a single group. The aim of hybridization in the aquaculture industry is to improve the performance of hybrids compared to their parents under specific environmental conditions. Improvement in production performance in different traits is quite coincidental due to the presence of allelic interaction in hybrids which can provide hybrid vigor or heterosis. Until now, numerous hybrids of fish have been produced naturally or by direct human intervention. Hybrids constitute a significant proportion of some countries’ production for certain taxa. Hybridization has been used in combination with polyploidization to improve developmental stability in hybrid progeny. The results of inter-specific hybridization can be variable and depend on the genetic structure (including the sex) of the parent fish. Detection of hybrid nature of the progeny has a key role in the hybridization practices. Different methods can be used to investigate the true nature of hybrids, such as molecular methods which provide us the possibility to test at early larval stages or even after larval hatching. High precision and accuracy as well as suitable performance test speed make them efficient tools for hybrid detection. Hybridization between different species of food as well as ornamental fish with emphasizing on most important Iranian fish species have been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquaculture
  • Hybridization
  • Biotechnology
  • Heterosis (Hybrid vigor)