نویسنده = کامران رضایی توابع
بررسی اثرات سطوح مختلف نانوپلاستیک پلی‌استایرن بر بیان برخی ژن‌های مرتبط با سیستم ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 105-113

ملیکا میرزایی نشترودی؛ کامران رضایی توابع؛ امیررضا عابدعلم دوست؛ غلامرضا رفیعی؛ حسن رحیمیان؛ بهزاد شیرکوند هداوند


ارزیابی کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از شاخص IRWQIsc

دوره 10، شماره 2، مهر 1401، صفحه 83-98

فائزه دلبری؛ کامران رضایی توابع؛ علیرضا میر واقفی؛ احمدرضا لاهیجان زاده؛ مسعود باقرزاده کریمی؛ عرفان سلمرودی


تولید ریزجلبک دریایی نانوکلروپسیس (.Nannochloropsis sp) با بکارگیری نمک‌های معدنی تجاری

دوره 10، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 34-44

غلامرضا رفیعی؛ کامران رضایی توابع؛ نازنین معتمدی


بررسی اثرات نانو اکسید مس مگنت شده (Fe3O4@CuO) در تصفیه فاضلاب آبزی پروری

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 80-88

سعید سالاری؛ کامران رضایی توابع؛ علیرضا میر واقفی؛ اکبر حیدری


ارائه محیط کشت جدید برای تولید حداکثری ریزجلبک‌های دریایی ایزوکرایسیس (Isochrysis sp.)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 59-66

نازنین معتمدی؛ غلامرضا رفیعی؛ کامران رضایی توابع


بررسی اثرات فاضلاب مزارع پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بر شرایط یوتروفی و ساپروبی رودخانه هراز، استان مازندران

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 112-122

بابک نبوی؛ کامران رضایی توابع؛ آرش جوانشیر خویی؛ بهاره صمدی کوچکسرایی


بررسی اثر فرآیند کلرزنی بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی و MPN باکتریایی پساب آبزی‌پروری

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 228-236

سارا کبیر؛ کامران رضایی توابع؛ امیررضا عابدعلم دوست؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ مریم یاور


بررسی سطوح مختلف پتانسیل اکسیداسیون احیایی (ORP) بر شاخص‌های کیفی پساب آبزی پروری ماهیان گرمابی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 59-67

مریم یاور؛ کامران رضایی توابع؛ لعبت تقوی؛ جواد کرمی


بررسی تأثیر سطوح مختلف سختی و نسبت‌های مختلف کلسیم و منیزیم آب بر تخم گشایی و کیفیت ناپلی (Atremia franciscana)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 65-73

پوریا غلام زاده؛ کامران رضایی توابع؛ غلامرضا رفیعی؛ مسعود صیدگر