ارائه محیط کشت جدید برای تولید حداکثری ریزجلبک‌های دریایی ایزوکرایسیس (Isochrysis sp.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 گروه آموزشی شیلات-دانشکده منابع طبیعی - دانشگاه تهران

3 کرج- میدان امام حسین- بلوار شهید چمران- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران- گروه شیلات

چکیده

این پژوهش با هدف بهینه‌سازی تولید زیست­ توده با حداقل هزینه‌های اقتصادی ریز جلبک دریایی ایزوکرایسیس (Isochrysis sp.) با استفاده از ترکیبات کودهای کشاورزی انجام گردید. برای انجام این تحقیق، رشد ریزجلبک­ های دریایی ایزوکرایسیس به روش کشت دسته‌ای با بکار بردن نمک­ های تجاری کشاورزی در مقایسه با نمک­ های معدنی با درجه آنالتیک در مدت 20 روز مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق، چهار فرمول‌بندی جدید به عنوان محیط‌های کشت جلبک ایزوکرایسیس با به کارگیری غلظت‌های مختلف محلول کوپر (100، 75، 50 و 25 درصد) و نمک‌های تجاری تهیه گردید و عملکرد تولیدی این فرمول‌بندی با محیط کشت (F/2) به­ عنوان رایج‌ترین محیط کشت جلبک ایزوکرایسیس، که به‌طور معمول برای کشت در مقیاس آزمایشگاهی به کار می‌رود، مقایسه شدند. رشد و تراکم ریزجلبک ایزوکرایسیس در محیط F/2 در مقایسه با محیط کشت دارای غلظت 75% محلول کوپر اختلاف معنی­ داری را نشان نداد (0/05<P). در نتیجه محیط کشت تیمار با غلظت 75% کوپر برای ریز جلبک ایزوکرایسیس از نظر اقتصادی و تولید زیست توده در شرایط بهتری نسبت به سایر تیمارها قرار دارد. این تیمار علاوه بر تولید ریزجلبک نسبت به محیط F/2، هزینه تولیدی آن حدود 16 برابر (بدون در نظر گرفتن هزینه برای ویتامین­ ها با درجه آنالتیک) ارزان­تر بود. نتایج نشان داد که با استفاده از نمک‌های تجاری کشاورزی می‌توان محیط کشت جدیدی را  بدون اثرات منفی بر رشد ریزجلبک تولید کرد که می­ تواند یک جایگزین مناسب در کشت ریزجلبک دریایی ایزو کرایسیس باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation of new medium for production of marine microalgae, Isochrysis sp.

نویسندگان [English]

  • Nazanin Motamedi 1
  • Gholamreza Rafiee 2
  • Kamran Rezaei Tavabe 3
1 Fishery, Faculty University of Tehran
2 Department of fisheries, Natural Resources Faculty, University of Tehran
3 Academic Member, Fisheries Dept. University of Tehran
چکیده [English]

This study was conducted to optimize the marine microalgae Isochrysis sp. biomass by minimum economic cost using agriculture fertilizers. Fot this purpose, microalgae Isochrysis sp. was cultured under batch culture condition using agriculture fertilizers to evaluate the differences in growth rate (biomass production) with those of analytical grade for 20 days. Four different culture media were prepared based on 100, 75, 50 and 25% cooper formula using commercial agriculture fertilizers and analytical grade inorganic salts and compared with F/2 medium as commonly used media for microalgae cultivation in laboratory scale. Isochrysis sp. showed better results in F/2 medium in terms of growth and intensity, however, no significant difference was found compared to medium 75% (P>0.05). This treatment i.e. medium 75% cooper for marine microalgae Isochrysis sp. is economically and biomass production have better conditions compared to other treatments. This treatment in addition to the marine microalgae copared to F/2, its cost is about 16 times lower (without consideration of the vitamins analytical grade vitamins). The results revealed that new formulation of fertilizer using commercial agricultural fertilizers as medium is feasible without any negative effect the Isochrysis sp. growth, and can be used as replacedment for the marine microalgae Isochrysis sp. biomass by minimum economic cost using agriculture fertilizers. Fot this purpose, microalgae Isochrysis sp. culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isochrysis
  • Culture medium
  • Economic production
  • Commercial fertilizer
  • Biomass