دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-100 
امکان کشت جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با استفاده از آب دریای خلیج فارس

صفحه 189-194

محمد حسن مرتضوی؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ محمدعلی نعمت الهی


تغییرات فصلی ترکیب اسیدهای چرب، ترکیبات شیمیایی و راندمان فیله ماهی هامور (Epinephelus coioides) در سواحل استان هرمزگان

صفحه 207-217

مهران یاسمی؛ بهروز محمدزاده؛ مهدی نیکو؛ علیرضا نظری بجگان؛ سهیل علی نژاد؛ سید سهیل قائم مقامی؛ محمدرضا تورجی


تاثیر تغذیه ای جلبک پادینا (Padina astraulis) بر بافت کبد و آبشش کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو اکسید روی

صفحه 218-227

علی اکبر هدایتی؛ ساناز عالیه؛ فرحناز کاکاوند؛ عاطفه ایری؛ روح الله شیخ ویسی؛ حسن صحرایی؛ فاطمه محمودی


بررسی اثر فرآیند کلرزنی بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی و MPN باکتریایی پساب آبزی‌پروری

صفحه 228-236

سارا کبیر؛ کامران رضایی توابع؛ امیررضا عابدعلم دوست؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ مریم یاور