نویسنده = سالار درافشان
بررسی تأثیر سن مولد بر زمان وقوع اولین تقسیم میتوزی تخم قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) به‌منظور بهبود بازده القای تتراپلوییدی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 142-151

هاجر سادات طباطبایی پزوه؛ سالار درافشان؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ مجید طالبی؛ یلمان بنفی


تولید ماهیان تک‌جنس در آبزی‌پروری، روش‌ها، مزایا، محدودیت‌ها و دورنمای آتی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 48-68

فاطمه پیکان حیرتی؛ سارا سقاوی؛ امین مخلص آبادی فراهانی؛ سالار درافشان


تتراپلوییدی در آبزیان، دلایل، روش‌های القا، شناسایی و اثرات فیزیولوژیک

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 104-118

سالار درافشان؛ هاجرالسادات طباطبایی پزوه؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ مجید طالبی


آمیخته گری در ماهیان، دلایل، کاربردها و روش های شناسایی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 175-196

سالار درافشان؛ فاطمه پورخزایی