بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری‌های اسیدلاکتیک جداسازی شده از روده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum) علیه باکتری Streptococcus iniae

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران.

2 منطقه شمال کشور، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، ایران.

چکیده

در این مطالعه، پتانسیل پروبیوتیکی باکتری‌های اسید‌لاکتیک جدا‌سازی شده از روده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss ) با هدف مهار باکتری Streptococcus iniae توسط آزمایش­ های in vitro ارزیابی گردید. بدین منظور، جدایه‌های باکتریایی اسیدلاکتیک گرم مثبت و کاتالاز منفی از نظر ویژگی­ های پروبیوتیکی از قبیل مقاومت به اسید و املاح صفراوی، فعالیت ضدمیکروبی علیه باکتری S. iniae و ارزیابی‌های ایمنی زیستی شامل فعالیت همولیتیک و حساسیت نسبت به هشت آنتی‌بیوتیک‌ تجاری عمده غربال شدند. در انتها، به­ منظور شناسایی ژنوتیپی جدایه‌های باکتریایی اسید‌لاکتیک منتخب از آنالیز توالی ژنی 16S rRNA بهره گرفته شد. براساس نتایج، از میان 148 جدایه باکتریایی، 5 سویه باکتریایی اسیدلاکتیک دارای ویژگی‌های پروبیوتیکی مورد نظر بودند. تمامی این سویه‌ها به زیرگونه‌هایی از Lactococcus lactis تعلق داشته و دارای ویژگی‌هایی از قبیل مقاومت نسبت به 7/5-3=pH و املاح صفراوی ماهی (10 درصد) و فعالیت ضدمیکروبی علیه باکتری S. iniae بودند. همچنین ارزیابی ایمنی زیستی نشان داد که هیچ­ کدام از باکتری‌ها فعالیت بتاهمولیتیک نداشته و تمامی 5 سویه باکتریایی منتخب، دارای مقاومت فنوتیپی نسبت به آنتی­بیوتیک تتراسایکلین بودند. مقاومت آنتی‌بیوتیکی چندگانه (تتراسایکلین و کلرامفنیکل) تنها درLlactis NABRII61 مشاهده شد. این مطالعه نشان‌ داد که 5 باکتری‌ اسیدلاکتیک جداسازی شده از فلور میکروبی روده ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان می‌توانند به­ عنوان سویه‌های پروبیوتیک در آبزی‌پروری در نظر گرفته شوند. با این حال، تعیین ماهیت مقاومت آنتی‌بیوتیکی نیازمند مطالعات بیشتری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the probiotic potential of lactic acid bacteria isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) intestine against Streptococcus iniae

نویسندگان [English]

  • Faezeh Mortezaei 1
  • Maryam Royan 2
  • Hamid Allaf Navirian 1
  • Aria Babakhani 1
1 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
2 North Region Branch, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran (ABRII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran.
چکیده [English]

In this study, the probiotic potential of lactic acid bacteria isolated from rainbow trout intestine with inhibitory activity against Streptococcus iniae was evaluated by in vitro experiments. For this purpose, gram-positive and catalase negative lactic acid bacteria were screened based on probiotic characteristics such as acid and bile salt tolerance, antimicrobial activities against S. iniae and bio-safety assay including haemolytic activity and antibiotic susceptibility to eight major commercial antibiotics. At last, genotypic identification of candidate lactic acid bacteria isolates carried out by 16S rRNA gene sequence analysis. Based on results, among 148 bacterial isolates, five lactic acid bacteria strains belonged to the Lactococcus lactis subsp. were tolerant to pH=3-7.5, fish bile extract (10%) and had antimicrobial activity against S. iniae. Also, the bio-safety assay results revealed that none of the bacterial strains showed beta-haemolytic activity and all candidate bacterial strains exhibited phenotypic resistance to tetracycline. The multiple antibiotic resistant (tetracycline and chloramphenicol) was observed only in L. lactis NABRII61. This study showed that the five lactic acid bacteria isolated from rainbow trout intestinal microflora could be considered as probiotic strains in aquaculture. However, further experiments are required to confirm the nature of antibiotic resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In vitro experiments
  • Lactic acid bacteria
  • Probiotic bacteria
  • Rainbow trout