تعیین شاخص مطلوبیت زیستگاه سیاه ماهی مرکزی (Capoeta buhsei, Kessler, 1877) با استفاده از هموارسازی هسته‌ای در رودخانه جاجرود، حوضه دریاچه نمک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

ماهیان در زیستگاه‌هایی رشد کرده و ادامه حیات می‌دهند که ویژگی‌های زیست ‌محیطی لازم برای زنده‌مانی آن‌ها را داشته باشد و همه نیازهای آن‌ها را مرتفع سازد. هدف این مطالعه محاسبه شاخص مطلوبیت زیستگاه (HSI) سیاه ماهی مرکزی (Capoeta buhsei) بر اساس هموارسازی هسته‌ای در رودخانه جاجرود بود. در این مطالعه روشی برای تعیین پهنای باند مورد نیاز برای هموارسازی هسته‌ای ارائه گردید، به این صورت که 1000 پهنای باند از یک تا 1000 در تابع هموارسازی قرار داده شد و بهترین آنها بر اساس ریشه میانگین مربع خطا انتخاب شد. 9 فاکتور محیطی pH، دما، EC، TDS، DO، عمق، عرض رود، سرعت جریان آب و قطر سنگ بستر آب اندازه ­گیری شدند. منحنی های SI برازش داده شدند. چهار روش محاسبه HSI شامل حسابی، هندسی، مینیمم و ماکزیمم مورد بررسی قرار گرفت. اولویت انتخاب زیستگاه برای سیاه ماهی مرکزی در رودخانه جاجرود مناطقی با سرعت بالای آب، با عمق و عرض زیاد، دمای پایین‌تر و بستر با قطر سنگ‌بستر بزرگ‌تر بود. براساس نتایج ایستگاه اول (بالادست شهر جاجرود) با شاخص مطلوبیت زیستگاه 0/796 دارای بالاترین مقدار شاخص مطلوبیت زیستگاه برای سیاه ماهی مرکزی و مناسب‌ترین محل برای این‌گونه در رودخانه جاجرود بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculating the habitat suitability index of Siahmahi (Capoeta buhsei, Kessler 1877) using the kernel smoothing in the Jajrood River, Namak basin of Iran

نویسندگان [English]

  • Mahsa Ahmdzadeh
  • Hadi Poorbagher
  • Soheil Eagderi
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Fishes grow and survive in the habitats that have environmental essentials for living to fulfill their needs. The present study aimed to calculate habitat suitability index of Capoeta buhsei using the kernel smoothing in the Jajrood River. A method was provided to calculate the bandwidth needed for the kernel smoothing, i.e. 1000 band width (0-1000) were separately examined and the one with the lowest root mean square error was selected as the best. Nine environmental factors were measured: pH, temperature, EC, TDS, DO, depth, width of the river, water current velocity, and diameter of the substrate stones. The suitability curves were fitted. Four methods of calculating HSI were examined: arithmetic and geometric mean, maximum and minimum methods. This species preferred the habitats with fast water current, deep and wide areas of the river with low temperature having large stones. The first station (upstream) with a habitat suitability index of 0.796 was the most suitable living place for Capoeta buhsei in the Jajrood River.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat Suitability Index
  • Capoeta buhsei
  • Kernel Smoothing
  • Jajrood River