بررسی روند تکوین ساختار چشم و شبکیه تاس ماهی استرلیاد Acipenser ruthenus(Linne, 1858) در مراحل اولیه تکوین تا روز پنجاهم پس از تخم گشایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

2 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی روند تکوین ساختار چشم و لایه­ های مختلف شبکیه تاس­ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) از زمان تخم ­گشایی تا 50 روز پس از تخم گشایی به اجرا درآمد. برای این منظور مقاطع بافتی از نمونه ­های چشم در طی این دوران براساس روش پارافینه تهیه و توسط هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. در زمان تخم گشایی شبکیه تمایز نیافته بود و در دو روز پس از تخم گشایی لایه­ های شبکیه چشم شروع به تمایز کرد. آشکارترین تغییرات در ساختار چشم استرلیاد در روز سوم پس از تخم گشایی اتفاق افتاد. در این زمان، چشم دارای یک دیواره رشد یافته، عدسی، عنبیه، مشیمیه، صلبیه، قرنیه و همچنین محوطه زجاجیه بود. بعلاوه در روز سوم پس از تخم­گشایی تمایز ساختار شبکیه مشاهده گردید که در آن سلول­ های مخروطی تراکم بالایی داشتند. لایه شبکیه در روز 9 پس از تخم­ گشایی به ­صورت لایه بندی­ هایی کاملاً مجزا دیده شد که با افزایش تراکم سلول ­های استوان ه­ای همراه بود. از روز بیست و پنجم به بعد تمامی ساختارهای چشم و شبکیه به­ طور کامل توسعه یافته بود و شبیه ماهیان بالغ بود. نتایج همچنین نشان داد که روند تکوین ساختار چشم و سلول­ های بینایی با نیازهای زیستی و زیستگاهی ماهی استرلیاد شامل شروع تغذیه فعال و زندگی کفزی همزمان می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ontogenetic development of eye structure and retina of Sterlet Acipenser ruthenus(Linne, 1858) during early development upto 50 DPH

نویسندگان [English]

  • Hakimeh Abdali 1
  • Soheil Eagderi 1
  • Pegah Zargarian 2
1 Fisheries Department, University College of Agriculture and Natural Resources, faculty of Natural resources, University of Tehran, Iran.
2 Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research was conducted to study the ontogeny of visual structure and retina of Sterlet (Acipenser ruthenus) during early development from hatching up to 50 DPH (day post hatching). For this purpose histological sections of eye during this period were prepared using paraffin method and stained by hematoxilin-eosin. At hatching time, the retina was not differentiated and differentiation of eye layers were starts from 2 DPH. Main developmental changes in Sterlet eye were occurred at 3 DPH. At this time, eye wall, lens, iris, choroid layer, scleral layer, cornea and vitreous humour were observable. In addition, differentiation of the retina with a high intensity of cone visual cells was observed at 3 DPH. The retina was developed as several layers with increasing intensity of rod visual cells at 9 DPH. Upon 25 DPH, most of visual structures and retina were fully developed and eye structure was similar to those of adult fish. The results revealed that ontogeny of visual structures and cells is occurred in accordance with changes in biological demands and habitat changes i.e. beginning of exogenous feeding and benthic life style of  Sterlet.