بررسی مقایسه ای اثرات لوامیزول بر فلور باکتریایی دستگاه گوارش قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در سنین مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی و پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه.

2 پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه.

چکیده

به منظور ارزیابی اثر لوامیزول بر تغییرات فلور باکتریایی روده­ی ماهی قزل آلای رنگین کمان، 1500 عدد بچه ماهی 50 گرمی و 1125 عدد ماهی قزل آلای150 گرمی پرواری به­ صورت جداگانه به مدت 60 روز تحت پرورش قرار گرفتند. کلیه ماهی ها در هر دو آزمایش با پنج جیره غذایی حاوی صفر (گروه شاهد)، 100 ، 250 ، 500 و 1000 میلی‌گرم لوامیزول در کیلوگرم غذا تغذیه شدند و به منظور بررسی فلور باکتریایی روده در ابتدای دوره­ی آزمایش (روز صفر) و نیز هر 15 روز یکبار تا پایان آزمایش از دستگاه گوارش ماهیان نمونه برداری صورت گرفته و تحت بررسی های باکتریایی قرار گرفت.  نتایج نشان داد که لوامیزول عامل اصلی تثبیت باکتری های گرم مثبت فلور روده در بچه ماهیان 50 گرمی می باشد در حالی که در ماهیان گروه 150 گرمی، لوامیزول نقشی در تعیین جمعیت باکتریایی روده نداشت. صرف نظر از تاثیر لوامیزول، در پایان دوره پرورش، در ماهیان گروه 150 گرمی باکتری های فلور طبیعی روده از تنوع جمعیتی بیشتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative survey on the effect of Levamisole on Intestinal bacterial flora in different ages of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Saeid Meshkin 1
  • Amir Tukmechi 2
1 Faculty of Veterinary medicine and Artemia and Aquatic Research Institute, Urmia University.
2 Artemia and Aquatic Institute, Urmia University.
چکیده [English]

For evaluate the effect of Levamisole on intestinal bacterial flora in rainbow trout, 1500 (50 g) and 1125 (150 g) fry and adult fish, respectively cultured for 60 day. All fish were fed with different concentrations of levamisole (0 as control, 100, 250, 500 and 1000 mg/kg) in diet and every 15 days intestinal samples were taken for bacterial analysis. Results showed levamisole strongly colonized gram positive bacteria in the fry intestine but there was not seen any effect in adult rainbow trout intestinal flora. At the end of the trial adult fish had more diversity of bacterial flora in their intestine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rainbow trout
  • immune stimulator
  • intestine bacterial flora