بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک در آبشش ماهیان قزل آلای تعدادی از کار گاه های پرورش ماهیان سردآبی استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز.

2 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بافت آبشش به دلیل تماس مستقیم با آب که حاوی متابولیت های دفعی ماهیان و سایر آلاینده ها و مواد شیمیایی است،از حساس ترین اعضای بدن ماهیان می باشد. این تحقیق برای بررسی ضایعات آبشش صورت پذیرفته، که برای این منظور از تعداد 2 کارگاه پرورش ماهیان سردآبی استان کهکیلویه و بویراحمد، نمونه برداری بعمل آمد و تنوع ضایعات وارده به آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان در سیستم پرورشی استخرهای سیمانی مورد ارزیابی قرار گرفت . به این منظور با مراجعه به 2مزرعه پرورشی ماهی قزل آلای رنگین کمان در استان کهگلویه و بویر احمد30 عدد ماهی از مزارع جمع آوری گردید .پس از بررسی های ماکروسکوپیک، به منظور مطالعه میکروسکوپی از نواحی میانی کمان های آبششی هر دو سمت نمونه­هایی به ضخامت حداکثر 1 سانتی متر تهیه و پس از پایدار سازی در فرمالین بافر 10 درصد، طبق روش های رایج تهیه مقطع، برش هایی به ضخامت 5 میکرومتر انجام و با رنگ آمیزی هماتوکسیلین - ائوزین اسلاید آماده گردید. بر اساس بررسی ­ها و مطالعات آسیب شناسی بافتی، دراین سیستم، آسیب­ها عمدتاً به شکل ادم و پرخونی با 27 درصد فراوانی بودند. در مشاهدات میکروسکوپی آبشش، پرخونی عروقی، هیپرتروفی رشته های ثانویه آبششی، هیپرپلازی و چسبندگی رشته ها،چماقی شدن وکوتاهی رشته های آبششی ثانویه و خونریزی رشته ها با فراوانی به ترتیب 27 درصد،20 درصد،13 درصد،10 درصدو3 درصد مشاهده شد.در 17 درصد موارد از تعداد 30 ماهی مورد بررسی هم هیچ ضایعه ای در رشته ­های آبششی دیده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological study of gill lesion of rainbow trout in cold water fish farm of Kohgiluyeh Boyer Ahmad province

نویسندگان [English]

  • Rahhim Peyghan 1
  • Maryam Dadar 2
  • Anahita Rezaei 3
1 Department of fish disease, University of Shahid Chamran, Ahwaz
2 Department of fish disease, University of Shahid Chamran, Ahwaz
3 Department of fish disease, University of Shahid Chamran, Ahwaz
چکیده [English]

     Because of the direct contact of the fish with water that contain of fish excrete metabolite and chemical pollution;it is one of the most susceptible organs of fish. In this study variety of gill lesions of rainbow trout were studied in cold water fish farm. This study has been carried out on 30 samples from 2 farms of rainbow trout culture (2 of extensive culture farm) in Kohgiluyeh Boyer Ahmad province.After gross examination, for microscopic study, a 1×1×1 piece of gill was separated and immediately fixed in 10%neutral buffered formalin.Then processed routinely and embedded in paraffin and cut with microtom in thickness 5 μm, and stained with Hematoxylin – Eosin.Histopathological study revealed 27% edema and hyperemia. However other microscopic lesion including of hypertrophy (20%), telangiectasia(10%), inflammation of the basal membrane of secondary lamella(10%), hyperplasia and fusion of secondary lamella(13%) and clubbing(10%) in some cases in the gill were also seen. In 17% of 30 specimens,there were no lesions in gills.