نویسنده = علی سردارشهرکی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارزش تفرجی فعالیت آب‌بندان‌های پرورش ماهی با رویکرد توریسم کشاورزی در شهرستان قائمشهر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-41

جواد شهرکی؛ علی سردارشهرکی؛ سجاد ایمانی