نویسنده = سید ولی حسینی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی بازاریابی محصولات شیلاتی با اولویت بندی عوامل موثر بر مصرف کنندگان ماهی: مطالعه موردی شهرستان بابلسر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-95

مهران مسلمی؛ محمدعلی رحیمی؛ روزبه عابدی؛ سید ولی حسینی


3. تأثیر عصاره خیار دریایی Holothuria leucospilota بر کیفیت شیمیایی فیله ماهی شوریده (Otolithes rubber) طی دورۀ نگهداری در یخچال (1±4 درجه سانتی‌گراد)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-19

حنانه رضائیان؛ سید ولی حسینی؛ علیرضا میر واقفی؛ کبری ضیایی


4. ارزیابی اکسیداسیون چربی سفالوتراکس و هپاتوپانکراس میگو پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) تازه طی نگهداری در یخ

دوره 6، شماره 3، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-42

محمدعلی خانلر؛ سید مهدیl اجاق؛ بهاره شعبانپور؛ علی رضا عالیشاهی؛ سید ولی حسینی


5. بررسی اثر عصاره خیار دریایی (Holothuria leucospilota) بر کیفیت میکروبی فیله ماهی شوریده (Otolithes rubber) در شرایط نگهداری در یخچال

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-31

حنانه رضائیان؛ سید ولی حسینی؛ علیرضا میر واقفی؛ عباسعلی مطلبی مغانجوقی؛ کبری ضیایی


6. اثر تلفیقی اشعه گاما و پوشش خوراکی گیاهی بر خصوصیات باکتریایی فیله ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) طی نگهداری در یخچال

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 12-21

غلامرضا شاه حسینی؛ سید ولی حسینی؛ کبری ضیایی