تماس با ما

آدرس و تماس: دکتر سهیل ایگدری (مدیر داخلی)

کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات

موبایل: 09396954207 (ترجیحا پیام یا تماس از طریق واتساپ)

ایمیل: soheil.eagderi@ut.ac.ir


CAPTCHA Image