مجله علوم آبزی پروری توسط انجمن آبزی پروری ایران منتشر می گردد و دارای درجه علمی-پژوهشی کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. این مجله به صورت فارسی با خلاصه انگلیسی و به صورت دو فصلنامه، ره‌آوردهای علمی در زمینه‌های مختلف شیلات و آبزیان را به چاپ می‌رساند و دارای هیئت تحریریه علمی و داوران مقالات می‌باشد.

شماره جاری: دوره 10، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-199 

تاثیر عصاره آبی ریز جلبک .Cyanothece sp در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی جوان پا سفید غربی Litopenaeus vannamei

صفحه 10-21

الناز عرفانی فر؛ سید عباس حسینی؛ زهرا امینی خوئی؛ سجاد پورمظفر؛ سید علی اکبر هدایتی؛ اشکان اژدری


کاربرد مدل تحلیل مدیریتی SWOT-FAHP در ارزیابی روند بازسازی ذخایر ماهی سفید (Rutilus kutum) در آبهای ایرانی دریای خزر

صفحه 22-33

محدثه احمدنژاد؛ فریدون عوفی؛ عادل حسینجانی؛ محمود بهمنی؛ محمود حافظیه؛ محمد صیاد بورانی؛ اکبر پورغلامی؛ حسن فضلی؛ شهرام عبدالملکی؛ حسین خارا


فایکوسیانین: ترکیب زیست‌فعال دریایی نوین، ساختار و روش‌های استخراج

صفحه 134-153

سید مهرداد حسنی اژدری؛ زهرا حسین آبادی؛ سید ولی حسینی


تفاوت پاسخ به برخی متغیرهای محیطی در دو گونه همبوم Garra rufa (Heckel, 1843) و Garra gymnothorax Berg, 1949

صفحه 178-189

مجتبی شیرزاد؛ محمدرضا رحمانی؛ نعمت‌الله خراسانی؛ محمد کابلی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن آبزی پروری ایران

مدیر مسئول سردبیر سردبیر اجرایی مدیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی