مجله علوم آبزی پروری توسط انجمن آبزی پروری ایران منتشر می گردد و دارای درجه علمی-پژوهشی کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. این مجله به صورت فارسی با خلاصه انگلیسی و به صورت دو فصلنامه، ره‌آوردهای علمی در زمینه‌های مختلف شیلات و آبزیان را به چاپ می‌رساند و دارای هیئت تحریریه علمی و داوران مقالات می‌باشد.

شماره جاری: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1399 

3. تاثیر اندازه و غلظت های متفاوت میکروپلاستیک پلی استایرن بر هیستوپاتولوژی ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus)

صفحه 24-36

صفورا ابرقوئی؛ علی اکبر هدایتی؛ مجتبی رئیسی؛ بهزاد شیرکوند؛ حسن رضائی؛ امیررضا عابدعلم دوست


7. فراوانی طولی و ترکیب گونه‌ای ماهیان صید شده تورهای مخروطی بالارو در بنادر صیادی بابلسر و امیرآباد

صفحه 65-77

سمیه نوده شریفی؛ سعید گرگین؛ یوسف پیغمبری؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ منوچهر بابانژاد؛ حسن فضلی


9. مقایسه خواص ضد اکسایشی آلژینات سدیم استخراج شده با حلال آب از ماکروجلبک های قهوه ای Sargassum vulgare و Padina pavonica

صفحه 90-103

میترا احدی فر؛ سیدمهدی اجاق؛ سید حسین حسینی فر؛ محمدعلی خانلر؛ معظمه کردجزی؛ علیرضا عالیشاهی


10. تتراپلوییدی در آبزیان، دلایل، روش‌های القا، شناسایی و اثرات فیزیولوژیک

صفحه 104-118

سالار درافشان؛ هاجرالسادات طباطبایی پزوه؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ مجید طالبی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن آبزی پروری ایران

مدیر مسئول سردبیر سردبیر اجرایی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2322-5351