استخراج آنزیم آکینینیدین از میوه کیوی و ارزیابی اثر هیدرولیز آن بر زائدات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchous mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

با وجود میزان نسبتاً بالای صید جهانی ماهی و کارخانجات عمل­آوری آبزیان، تلاش بسیار کمی برای استفاده از زائدات حاصل از کارخانه­ ها صورت گرفته است در صورتی که اگر این ترکیبات زیستی به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گیرند، علاوه بر کاهش آلودگی زیست­ محیطی ناشی از پسماند آن‌ها، به لحاظ محتوای پروتئینی با ­ارزش آن­ ها قابل بازیافت می­ باشند. در مطالعه حاضر برای به دست آوردن آنزیمی باصرفه­ ی اقتصادی، آنزیم اکتینیدین از میوه­ ی کیوی استخراج شد. همچنین امعاواحشای ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌عنوان منبع پروتئینی قابل هیدرولیز در نظر گرفته شد. براساس نتایج، فعالیت آنزیمی ویژه حاصل از عصاره تخلیص شده یک کیلوگرم کیوی mg/u 36/8 برآورد شد. در اثر هیدرولیز منبع پروتئینی تحت اثر آنزیم اکتینیدین میزان بازیافت نیتروژنی و درجه هیدرولیز در هیدرولیزیت­ امعاء و احشاء ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان ب ه­ترتیب، 31/77 و 21 درصد بود. همچنین میزان درصد پروتئین خام و خاکستر افزایش و میزان درصد چربی خام کاهش معنی‌دار یافت. براساس نتایج پروفیل اسید­های آمینه، هیدرولیزیت به ­دست آمده می­ تواند تامین کننده نیازهای پروتئینی قزل آلای رنگین کمان و نیازهای انسان باشد. نتایج نشان می­دهد که آنزیم اکتینیدین را می­ توان به ­عنوان آنزیم پروتئاز جهت استخراح پروتئین از ضایعات ماهی قزل آلای رنگین کمان در صنایع غذایی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction of actinidine enzyme from kiwi fruit and evaluation of its hydrolysis effect on the waste products of Rainbow trout (Oncorhynchous mykiss)

نویسندگان [English]

  • Hosein Khodaee
  • Nilofar Nemati
  • Seyed Vali Hoseini
Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Despite a high levels of global fishing and the related processing industrie, little efforts have been made to recycle waste products of these factories. If these biological compounds be properly processed, they can reduce the environmental pollution resulted due to such a wastes, and their valuable protein content can be recycled. Therefore the present study was conducted to obtain an economically valuable enzyme i.e. acinidine enzyme from Kiwi fruit. In addition, Rainbow trout waste was considered as a potential source of hydrolysable protein. Based on the results, the specific enzyme activity of the 1 kg of kiwi fruit was estimated as 36.8 mg/u. As a result of protein source hydrolysis by applying the actinidine enzyme, the rate of nitrogen recovery and the degree of rainbow trout hydrolysis were recorded as 31.77 and 21%, respectively. Furtheremoe, the results showed that the percentage of crude protein and ash content increas, however, the crude fat percentage decreases. Based on the results of the amino acid profile analysis, these hydrolysates can be provide the proteins of human and Rainbow trout. The results indicated that the actinidine enzyme can be used as a protease enzyme to extract protein from Rainbow trout wastes in the food industry.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Actinidin
  • Rainbow trout
  • Hydrolysis
  • Enzyme