مطالعۀ بیوتایپینگ و الگوی پروتئین های کل و غشای خارجی ایزوله های یرسینیا راکری (Yersinia ruckeri) جداسازی شده از برخی مزارع قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران.

4 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

یرسینیا راکری عامل سپتی سمی یرسینیایی یا یرسینیوز و یکی از بیماری­های با اهمیت اقتصادی در ماهیان پرورشی است. در مطالعه حاضر جداسازی، شناسایی، بیوتایپینگ و الگوی پروتئین­ های کل و غشای خارجی سلول یرسینیا راکری در تعدادی از مزارع قزل­ آلای رنگین­ کمان واقع در برخی استان­ های کشور مورد مطالعه قرار گرفت تا بتوان از اطلاعات به ­دست آمده در جهت ساخت و ارتقاء واکسن این بیماری استفاده کرد. تعداد هفت ایزوله طی بهار و تابستان 1397، از استان­ های مازندران، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و زنجان به دست آمد، که با روش ­های فنوتایپینگ و مولکولی شناسایی شدند. این ایزوله ­ها همراه با پنج ایزوله ای که قبلاً از استان­های خراسان شمالی و آذربایجان غربی جمع­آوری شده بود در آزمایش ­های فنوتایپینگ به ­عنوان بیوتیپ یک شناسایی شدند. به ­علاوه، همه این ایزوله ­ها دارای الگوهای الکتروفورزی مشابه برای پروتئین ­های کل و پروتئین ­های غشای خارجی سلولی بودند. نتیجۀ این مطالعه نشان می ­دهد که ایزوله ­های یرسینیا راکری عامل بیماری یرسینیوزیس در برخی مزارع قزل آلای کشور مورد بررسی قرار گرفته است، از تنوع پایینی برخوردارند که می ­تواند برای مطالعات پیشگیری مانند واکسیناسیون مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bio-typing and characterization of whole cell and outer membrane proteins of Yersinia ruckeri isolates recovered from some rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) farms in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Taheri Mirghaed 1
  • Sina Mirmazlumi 2
  • Mehdi Soltani 2
  • Pulin Shohreh 3
  • Ashkan Zargar 2
  • Elahe Soltani 4
1 Departmant of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran.
4 Department of microbiology, Faculty of Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Yersinia ruckeri is the etiological agent of Yersinia septicemia or yersiniosis of farmed fishes. In this study, Y. ruckeri isolates were isolated and characterized in the case of phenotype, biotype as well as their patterns of whole cell and outer membrane proteins. Seven isolates were recovered from rainbow trout farms in the Mazandaran, Chaharmahal-va-Bakhtiari, Kohgiluyeh-va-Boyerahamad, and Zanjan provinces during spring and summer 2018.  These isolated Yersinia plus five previously recovered isolates form the North Khorasan and Western Azarbaijan Gharbi were identified as Y. ruckeri based on their phenotype, biotype and molecular characterization. All isolates were biotype one with the high identical patterns of whole cell proteins and outer membrane proteins in electrophoresis. These results illustrated that Y. ruckeri as the cause of yersiniosis in farmed rainbow trout in Iran Y. ruckeri isolates are mostly homogenous showing low diversity and thus, could be useful in further preventive studies such as vaccination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yersinia ruckeri
  • Whole cell protein
  • Outer membrane protein
  • Bio type