اثر تلفیقی اشعه گاما و پوشش خوراکی گیاهی بر خصوصیات باکتریایی فیله ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) طی نگهداری در یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

در این مطالعه اثر استفاده­­ی همزمان پرتودهی و پوشش خوارکی صمغ دانه­ ی ریحان حاوی عصاره­ی مرزنجوش بر ویژگی­های میکروبی فیله­ ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) مورد بررسی قرار گرفت. پس از تهیه­ی فیله­ ی ماهیان، تمامی تیمارها با 2 درصد صمغ خوراکی دانه ریحان و غلظت­های 2 و 4 درصد عصاره­ ی مرزنجوش پوشش ­دهی شده و آنگاه در معرض دوزهای 3 و 4 کیلوگری اشعه گاما قرار گرفتند نمونه­ ها سپس در دمای 4 درجه ­سانتی­گراد به مدت 25 روز نگهداری و در فواصل معین پنج روز از نظر میکروبیولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون بار باکتریایی کل و باکتری­های سرمادوست نشان می­ دهد تا روز 10 نگهداری هیچ کلنی باکتریایی در تیمارهای حاوی 3 و 4 کیلوگری اشعه (تیمار 4 و 6) مشاهده نگردید و دارای رشد کمتری نسبت به سایر تیمارها می­باشند. همچنین میزان رشد باکتری­های سودوموناسنیز در این تیمارها کمتر می­باشد. بررسی­ های باکتریایی انتروباکتریاسه نشان می­دهد که تمامی فیله­ های حاوی اشعه و عصاره، تا روز 10 نگهداری فاقد کلنی ­های این نوع باکتری بودند (P<0.5) و تیمار 4 دارای روند رشد کمتری نسبت به سایر تیمارها می­باشد. در این پژوهش، علاوه بر اشعه گاما عصاره­ی مرزنجوش افزوده شده نیز در کاهش بار میکروبی فیله ­ها موثر می­ باشد به صورتی که در تیمارهای پرتودهی شده­­ی حاوی بالاترین میزان عصاره­ (4 درصد)، رشد تمامی باکتری­ های مذکور روند کندتری نسبت به سایر تیمارها دارد. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از پژوهش استفاده از دوز 3 کیلوگری اشعه گاما به همراه 4 درصد عصاره مرزنجوش می­تواند جهت افزایش ماندگاری فیله ماهی شیپ موثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The integrated effect of gamma irradiation and plant edible coating on the microbial properties of Fringebarbel sturgeon fillet (Acipenser nudiventris) during refrigerated storage

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Sshahhosseini 1
  • Seyed Vali Hosseini 2
  • kobra ziyaei 2
1 Nuclear Agriculture Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Karaj, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

In the present research, the effect of simultaneous use of irradiation, with edible coating of basil seed gum and extract of marjoram on microbial properties of Fringebarbell sturgeon fillet was studied. Treatments were 2% edible coating of basil seed gum, 2 and 4% marjoram extract and 3 and 4 kGy gamma rays. Treated samples were stored at 4ºC and evaluated periodically for microbial evaluation. The result showed that total viable counts (TVC) and psychrotrophic counts in treatments containing 3 and 4 kGy radiation (treatment 4 and 6) had a lower growth rate than other treatments. Pseudomonadaceae bacterial growth rate was also low. Bacterial studies of Enterobacteriaceae indicated that all fillets treated with gamma rays and the extract had no colonies of this type of bacteria until the 10th day of storage (P<0.05) and in treatment 4, growth rate was lower than the other treatments. In addition to gamma rays, marjoram extract was effective in reducing the microbial load of the fillets, as in the irradiated treatments containing the highest amount of extract (4%), the growth of all bacteria was slower than the other treatments. However, treatments 4 and 6 had better microbial quality. Thus, considering the results of the research, using 3 kGy dose with 4% of extract of marjoram can be effective in increasing the shelf life of the fish fillet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant extracts
  • Gamma radiation
  • Chill storage
  • Quality changes