مروری بر پدیده مقاومت به آفت‌کش‌های ضد انگل در آبزی‌پروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

آفت‌کش‌های ضد انگل، ابزاری مهم و ارزشمند در بهداشت آبزیان می‌باشند که با توسعه صنعت آبزی‌پروری، شدت و فراوانی استفاده از آن‌ها قطعاً رو به افزایش است. یکی از تهدیدات جدی در خصوص اثر بخشی و کارائی این مواد شیمیائی، بروز پدیده مقاومت در موجودات هدف است. بررسی‌ها روی دو گونه مهم از شپش‌های دریائی که انگل خارجی ماهی‌ها هستند یعنی  Lepeophtheirus salmonis و Caligus rogercresseyi که به ترتیب در نیمکره شمالی و جنوبی اهمیت دارند، متمرکز شد. این انگل‌ها که از سخت‌پوستان هستند، از مهم‌ترین مشکلات این صنعت در بسیاری از کشورها مثل نروژ و شیلی هستند. نتایج نشان داد که مقاومت این انگل‌ها به گروه‌های مختلف حشره‌کش وجود داشته و از تهدیدات جدی در این حوزه قلمداد می‌شود که خسارت‌های اقتصادی آن‌ها به میلیون دلار می‌رسد.  به‌علاوه، مقاومت ماهی‌ها به آفت‌کش‌های ماهی‌کش (piscicides) نیز مورد بررسی قرار گرفت. شناخت کامل و کافی از جنبه‌های مختلف این پدیده، در ارتقای بهره‌وری واحدهای تولیدی می‌تواند تأثیر داشته باشد. ضمناً توجه به راهکارهای پیشگیرانه، می‌تواند در تاخیر و کند کردن سرعت بروز مقاومت، تأثیر قابل توجهی داشته باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on resistance development against antiparasitic pesticides in aquaculture

نویسنده [English]

  • Hadi Mosallanejad
Iranian Research Institute of Plant Protection, Agriculture Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Antiparasitic pesticides are important and valuable tools in fish health that with the expansion of aquaculture industry, their intensity and frequency use is definitely increasing. Resistance development in target organisms, is one of the serious threats to the effectiveness and efficiency of these chemicals. In this review we focused on two important sea-louse species, Lepeophtheirus salmonis and Caligus elongatus which are more significance in Northern and Sothern Hemisphere, respectively. These ectoparasite which belong to subphylum Crustacea, represent the greatest concern for the salmon industry on a global level. Our results showed that development of resistance against different insecticide groups widely exist in these two ectoparasite which is considered as serious threats in the aquaculture industry with their global cost of million dollars. Moreover, fish resistance to piscicides was also reviewed. Collectively, complete and sufficient knowledge of various aspects of resistance can improve the productivity in aquaculture industry. Additionally, attention to preventive strategies can have a significant effect on delaying and slowing down the resistance development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquaculture
  • Antiparasitic pesticides
  • Resistance
  • Ectoparasite