ویژگی های تولیدمثلی میگوی غیربومی رودﺧﺎﻧﻪ ای ﺷﺮق (Macrobranchium nipponense De Haan, 1849) درتالاب های آلماگل، آلاگل وآجی گل استان گلستان -شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

3 دانشکده علوم زیست شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

میگوی آب­ شیرین رودخانه­ای شرقی (Macrobranchium nipponense) یک گونه پرورشی در برخی از کشورهای آسیای جنوب­ شرق و غیربومی دریاچه­ ها، آب‌بندان­ ها و مزارع پرورش آبزیان استان‌های شمالی کشور است. این مطالعه با هدف بررسی ویژگی­ های تولیدمثلی این گونه در سه تالاب بین­ المللی آلاگل، آلماگل و آجی­ گل انجام گرفت. در مجموع تعداد 1284 نمونه­ صید و بیومتری شدند. نسبت جنسی نر به ماده برای کل منطقه    1:1/29 برآورد گردید. این نسبت برای هریک از تالاب­ ها متفاوت بود. ماده­ ها در دامنه طولی 12 تا 20 میلی ­مترغالب بود و در دامنه ­های طولی 24 میلی­ متر و بزرگتر نرها غالبیت داشتند. فصل تخمریزی از ابتدای فصل بهار شروع و تا اواسط تابستان ادامه داشت. در مجموع سه تالاب، میانگین فاکتور وضعیت برای جنس نر معادل 1/038 و برای جنس ماده 0/64 برآورد گردید. میانگین هماوری کل از 342 تالاب آلاگل تا 3722 در تالاب آجی­ گل متغیر بود. تحلیل رابطه هماوری کل (کلاف تخم چسبیده به پاهای شنا) با طول کارپاس و وزن کل نشان داد که این رابطه از مدل نمایی طبعیت می­ کند. در ماه­های اوج تخمریزی (اردیبهشت-تیر) بیشترین حجم تخمک ­ها در منطقه آلاگل و کمترین حجم تخمک ­ها در تالاب آجی­ گل مشاهده شد. اندازه طول کاراپاس در اولین بلوغ جنسی برای جنس­ های نر و ماده به ترتیب 12/1 و13/2 میلی­متر برآورد گردید. هم­آوری بالا، طول بلوغ پائین و همزمانی اوج تخمریزی این گونه با پرورش و آبگیری استخرها و آب­نبندان­ های پرورش ماهیان گرمابی سبب پراکنش وسیع آن در منطقه شده و امکان حذف آن از اکوسیستم آب­ های داخلی را مشکل می­ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reproductive characteristics of exotic oriental river prawn (Macrobranchium nipponense De Haan, 1849) in the wetlands of Almagol, Alagol and Ajigol, Golestan Province, Northern Iran

نویسندگان [English]

  • Gholamali Bandani 1
  • Rahman Patimar 2
  • Hojatollah Jafaryan 2
  • Mohammadreza Shokri 3
  • Hadi Raeisi 2
  • Zia Kordjezi 2
1 Inland Waters Aquatic Stocks Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (IASRC), Gorgan, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad Kavous, Gonbad Kavous, Iran.
3 Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshty University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The oriental river prawn (Macrobranchium nipponense) is a commercially important farmed species in some countries of Southeast Asia, and an exotic one distributing in lakes, reservoirs and aquaculture ponds in the northern provinces of Iran. This study was conducted to investigate the reproductive characteristics of this species in Alagol, Almagol and Adjigol wetlands. A total of 1284 specimens were collected, and their biometrical data measured. The sex ratio of male to female for the whole region was estimated to be 1: 1.29. This ratio was different between wetlands. Females were dominated the length groups of 12-20 mm, while males were more frequent in length groups of 24 mm and larger. The spawning season was started in early spring and lasted till mid-summer. The mean condition factor was estimated 1.038 for males and 0.64 for females. The mean batch fecundity ranged from 342 in Alagol to 3722 in Adjigol. The relationship of batch fecundity with carapas length and total weight showed an exponential model. The highest volume of the oocytes was observed in Alagol, and the lowest one in Adjigol. The carapas length at first maturity was estimated as 12.1 and 13.2 mm for males and females, respectively. Its high fecundity, small first length of maturity, and spawning during warm-water fish farming makes prawn broadly distributed in the area, therefore it is difficult to eliminate it from the inland water ecosystems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reproduction
  • Fecundity
  • Lm50
  • Golestan Province