کلیدواژه‌ها = هماتولوژی
تعداد مقالات: 2
1. اثر شوری های مختلف آب محیط پرورش بر پارامترهای خونی بچه ماهیان انگشت قد کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 167-174

مرتضی کاظمین؛ سید حامد موسوی ثابت؛ محمدرضا قمی


2. بررسی پارامترهای هماتولوژی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) در معرض غلظت های تحت کشنده علف کش رانداپ

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-54

حامد غفاری فارسانی؛ قاسم رشیدیان؛ سعید شهبازی ناصرآباد؛ مهدی نادری فارسانی؛ علی اکبر هدایتی