نویسنده = غلامرضا رفیعی
تعداد مقالات: 6
1. تولید ریزجلبک دریایی نانوکلروپسیس (.Nannochloropsis sp) با بکارگیری نمک‌های معدنی تجاری

دوره 10، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 34-44

غلامرضا رفیعی؛ کامران رضایی توابع؛ نازنین معتمدی


2. ارائه محیط کشت جدید برای تولید حداکثری ریزجلبک‌های دریایی ایزوکرایسیس (Isochrysis sp.)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 59-66

نازنین معتمدی؛ غلامرضا رفیعی؛ کامران رضایی توابع


6. بررسی تأثیر سطوح مختلف سختی و نسبت‌های مختلف کلسیم و منیزیم آب بر تخم گشایی و کیفیت ناپلی (Atremia franciscana)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 65-73

پوریا غلام زاده؛ کامران رضایی توابع؛ غلامرضا رفیعی؛ مسعود صیدگر