کلیدواژه‌ها = نگهداری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اکسیداسیون چربی سفالوتراکس و هپاتوپانکراس میگو پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) تازه طی نگهداری در یخ

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-42

محمدعلی خانلر؛ سید مهدیl اجاق؛ بهاره شعبانپور؛ علی رضا عالیشاهی؛ سید ولی حسینی