نویسنده = سارا کبیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر فرآیند کلرزنی بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی و MPN باکتریایی پساب آبزی‌پروری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 228-236

سارا کبیر؛ کامران رضایی توابع؛ امیررضا عابدعلم دوست؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ مریم یاور