نویسنده = رقیه صفری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی آلودگی میکرو پلاستیک در ماهیان حوضه رودخانه قره‌سو، استان گلستان

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 108-115

ابراهیم مسعودی؛ علی اکبر هدایتی؛ طاهره باقری؛ امیرپرویز سلاطی؛ رقیه صفری؛ محمد قلی زاده؛ محمد ذاکری


2. بررسی ساختار جمعیتی خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش توالی یابی DNA

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 42-51

رقیه صفری؛ سید حمد قاسمی؛ سهراب رضوانی گیل کلایی؛ هادی غفاری