نویسنده = هادی پورباقر
تعداد مقالات: 5
1. اثر پارامترهای محیطی بر صفات ریختی ماهی سفید نمک (Squalius namak, Khaefi et al., 2016) در رودخانه جاجرود

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 172-181

حامد شعبانلو؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری


3. ساختار استخوانی گاوماهی سرگنده Ponticola gorlap (Iljin, 1949) (Teleost: Gobiidae) در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 92-101

نسرین نیک مهر؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر


4. بررسی الگوی رشد آلومتری و روند تغییرات ریختی ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) طی مراحل اولیه ی تکوین

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 103-109

الناز کیارسی علیخانی؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ محمد امینی