دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-209 
بررسی تاثیر پاتولوژی و مسمومیت غذایی ماهیان با مایکوتوکسین‌ها

صفحه 10-29

محمد کریمی؛ امین غلامحسینی؛ مهدی بنایی؛ امیر زیدی؛ رضا شاکری؛ امین نعمت اللهی


بررسی جوامع بزرگ بی‌مهر‌گان آبزی در پایین‌دست رودخانه قره‌سو– استان گلستان

صفحه 57-67

یونس حامد مشهدزاده؛ ضیاء کردجزی؛ محمد قلی زاده؛ رحمان پاتیمار


بررسی موانع و مشکلات بازار میگوی پرورشی ایران

صفحه 68-79

افشین عادلی؛ جلیل جهان تیغ؛ علیرضا عالیشاهی


بررسی اثرات نانو اکسید مس مگنت شده (Fe3O4@CuO) در تصفیه فاضلاب آبزی پروری

صفحه 80-88

سعید سالاری؛ کامران رضایی توابع؛ علیرضا میر واقفی؛ اکبر حیدری


بررسی آلودگی میکرو پلاستیک در ماهیان حوضه رودخانه قره‌سو، استان گلستان

صفحه 108-115

ابراهیم مسعودی؛ علی اکبر هدایتی؛ طاهره باقری؛ امیرپرویز سلاطی؛ رقیه صفری؛ محمد قلی زاده؛ محمد ذاکری


امکان‌سنجی تولید کپورماهیان در حوضچه‌های زینکالوم با تامین آب از طریق آب‌بندان‌ها

صفحه 129-138

بهرام فلاحتکار؛ میر مسعود سجادی؛ عبدالعلی راهداری؛ احمد قناعت پرست؛ عظیم مدبری؛ محمدرضا محمدرضا آزموده مژدهی؛ حمیدرضا تقی نصیری؛ محمد پوراحمدی نیاکی


بررسی عوارض هیستوپاتولوژیکی اندام‌های آبشش، کبد وکلیه ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در برخی مزارع منطقه دوهزار استان مازندران

صفحه 172-184

اشکان زرگر؛ علی طاهری میرقائد؛ عیسی شریف پور؛ ملیکا قلیچ پور؛ عباسعلی آقایی مقدم؛ بهروز قروی؛ مارینا پائولوچی