بررسی الگوی رشد آلومتری و روند تغییرات ریختی ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) طی مراحل اولیه ی تکوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان، بهبهان، ایران.

چکیده

ماهیان در طی مراحل اولیه تکوین تغییرات ریختی پیچیده ای را سپری می کند که باعث بهبود شرایط فیزیولوژیکی و رفتاری آن ها در جهت بقا می شود. ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) به دلیل رشد مناسب، مقاومت به شرایط نامساعد محیطی و ارزش اقتصادی بالا، اهمیت بالایی برای پرورش در بین ماهیان بومی کشور دارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات ریختی و الگوهای رشد آلومتری در مراحل اولیه تکوین این گونه از زمان تخم گشایی تا 41 روز پس از آن به مرحله ی اجرا درآمد. براساس نتایج، خم شدگی نوتوکورد در روزهای dph 5-4 شروع و در dph 11 کامل شد و از روز 23 پس از تخم گشایی لاروها به شکل مینیاتوری نمونههای بالغ تبدیل شده بودند. نتایج الگوی رشد آلومتری نیز نشان داد که تغییرات در نسبت های بدن ماهی بنی در مراحل اولیه رشد با افزایش طول قابل توجه بود و با اولویت های زیستی و تغییرات ریختی این گونه تطابق داشت که به منظور رفع نیازهای این گونه بر اساس اولویتهای حیاتی آن بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allometric growth pattern and morphological changes in Binni (Mesopotamichthys sharpeyi) during early ontogeny

نویسندگان [English]

  • Elnaz Kiarsi Alikhani 1
  • Soheil Eagderi 1
  • Hadi Poorbagher 1
  • Mohammad Amini 2
1 Department of Fisheries, Natural Resources faculty, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environment, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran.
چکیده [English]

During the early developmental stages, fish undergo complex morphological changes that improve their physiological and behavioral conditions to survive. Binni (Mesopotamichthys sharpeyi) is of great importance for native fish farming due to its good growth, resistance to adverse environmental conditions and high economic value. Hence, the current study was conducted to study the morphological changes and allometric growth patterns this species during early developmental stages from hatching until 41 day afterwards. The result revealed that notochord inflexion is occurred at 4-5 dph and completed at 11 dph. The larvae were developed as a miniaturized from of the adult fish at 23 dph. The results of the allometric study of the body parts rations of M. sharpeyi is correlated with increasing the body length during early developmental stage, biological priorities and morphological changes which can be considered to provide its requirements based on the vital priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish Farming
  • Development
  • Morphology
  • Allometry