بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی و فعالیت ضد باکتریایی آلژینات و فوکوئیدان استخراج شده از جلبک قهوه‌ای Sargassum boveanum جمع آوری شده از سواحل خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 مرکز تحقیقات پوست و جذام، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

استفاده از ماکروجلبک‌ها در صنایع مختلف برای محققین انگیزه و اشتیاق فراوانی جهت انجام مطالعات گسترده در مورد خواص ضدقارچی، ضد باکتری، ضد ویروس و ضد سرطان ایجاد کرده است. مطالعه حاضر جهت تعیین فعالیت‌های ضد باکتریایی و آنتی اکسیدانی آلژینات و فوکوئیدان استخراج شده از جلبک قهوه‌ای (S. boveanum) جمع­ آوری شده از سواحل خلیج فارس انجام شد. در این پژوهش سنجش فعالیت آنتی‌اکسیدانی‌کل، توانایی شلاته کنندگی یون آهن، فعالیت مهار رادیکال آزاد DPPH و سوپراکسید نشان داد که آلژینات و فوکوئیدان استخراج شده از این جلبک توانایی بالایی در فعالیت آنتی‌اکسیدانی از خود نشان داد. همچنین فعالیت ضدباکتریایی در برابر هفت گونه باکتریایی مختلف بیماری‌زا و غیر بیماری‌زا، نشان داد که باکتری Yersinia ruckeri نسبت به آلژینات و فوکوئیدان مقاوم است. طبق نتایج این مطالعه، عصاره جلبک قهوه‌ای S. boveanumمی‌تواند به­ عنوان ترکیب ضد باکتری و آنتی‌اکسیدان در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی جهت افزایش ماندگاری و جلوگیری از اکسید شدن ترکیبات مغذی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of antioxidant properties and antibacterial activity of alginate and fucoidan extracted from Sargassum boveanum algae collected from the Persian Gulf coast

نویسندگان [English]

  • Rezvan Gharekhan Taghar Tapeh 1
  • Moazameh Kordjazi 1
  • Saman Ahmad Nasrollahi 2
  • Bahareh Shabanpour 1
  • Afshin Adeli 1
1 Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Center for Research and Training in Skin Diseases and Leprosy, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The use of macro algaes in various industries has led researchers to a great deal of enthusiasm for spacious studies on anti-fungal, anti-bacterial, anti-viral, and anti-cancer properties. The present study was accomplished to determine the anti-bacterial and anti-oxidant activity of alginate and fucoidan extracted from brown algae (S. boveanum) collected from the Persian Gulf coast. In this study, the antioxidant activity, iron chelating agent, DPPH and superoxide free radical inhibitory activity showed that alginates and fucoidan extracted from these algae showed high antioxidant activity. Anti-bacterial activity against seven pathogenic and non-pathogenic bacterial species showed that, Y. ruckeri was resistant to alginate and fucoidan. According to the results of this study, brown algae extract from S. boveanum can be used as anti-bacterial and anti-oxidant composition in food, pharmaceutical and cosmetic industries to increase the durability and prevent the oxidation of nutrients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alginate
  • Fucoidan
  • Antioxidant
  • Antibacterial activity