مقایسه روش‌های مختلف خشک‌کردن بر برخی ترکیبات تقریبی و رنگدانه ریز جلبک دریایی Isochrysis galbana

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

خشک‌کردن به ­دلیل افزایش ماندگاری، حمل‌ونقل آسان و افزایش بهره‌وری استخراج لیپیدها و دیگر ترکیبات زیست فعال یک مرحله حیاتی در برداشت توده زنده جلبکی شناخته می‌شود. در مطالعه حاضر تأثیر چهار روش خشک‌کردن شامل آفتاب، آون، انجماد در خلاء و خشک­ کن پاششی بر برخی از ترکیبات مغذی و رنگدانه های ریز جلبک دریایی Isochrysis galbana مورد بررسی قرار گرفت. ترکیبات تقریبی (رطوبت، پروتئین خام، چربی خام و خاکستر) و رنگدانه‌ها (کلروفیل و کاروتنوئید) در جلبک‌های خشک‌ شده به ­روش‌های مختلف تعیین شد. جلبک‌های خشک‌ شده به روش خشک­ کردن انجمادی بالاترین میزان پروتئین (0/15±65/20 درصد)، کلروفیل (b) (0/01±0/106 میکروگرم بر میلی ­لیتر) و کاروتنوئید کل (0/03±0/157 میکروگرم بر میلی­ لیتر) را در مقایسه با نمونه ­های خشک‌ شده با آفتاب، آون و خشک کن پاششی نشان دادند (0/05>P). جلبک‌های خشک‌ شده به روش خشک­ کن پاششی و آفتاب نیز به ­ترتیب دارای بالاترین مقدار چربی (0/22±21/72 درصد) و خاکستر (0/42±13/77 درصد) بودند (0/05>P). می‌توان نتیجه گرفت که برخی از ترکیبات تغذیه‌ای ریز جلبک I. galbana  به­ طور قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر روش‌های مختلف خشک کردن قرار می ­گیرند و خشک کردن به­ روش انجماد در خلاء می‌تواند به­ عنوان یک روش کارآمد برای نگهداری جلبک‌ها با اثر منفی نسبتاً پایین بر ترکیب غذایی آن­ ها در شرایط خشک محسوب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of different drying methods on some proximate composition and pigments of marine microalgae Isochrysis galbana

نویسندگان [English]

  • Nilofar Razi
  • Mehdi Shamsaie Mehrgan
  • Seyed Pezhman Hosseini Shekarabi
Department of Fisheries Science, Faculty of Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Drying due to shelf-life extend, easy transportation, and increase in lipids extraction and other bioactive compounds yield is a vital step in harvesting of algae biomass. In the present study, the effect of four drying methods, including sun drying, oven drying, freeze drying and spray drying methods on some nutritional composition and pigments of a marine microalga Isochrysis galbana was investigated. Proximate compositions (moisture, crude protein, crude lipid, ash) and pigments (chlorophylls and carotenoid) of the dried algae were determined. The results indicated that dietary protein and lipid were the most abundant components of the microalgae. No significant differences was found in the content of Chl-a among all dried samples (P>0.05). Freeze-dried samples had the highest content of total protein (62.33±0.56%), Chl-b (0.167±0.02µg/ml) and carotenoid (0. 153±0.01µg/ml) compared to others (P<0.05). However, spray-dried and sun-dried algae had the highest values of crude lipid (15.41±0.25%) and ash (17.51±0.14%), respectively (P<0.05). It can be concluded that some of the nutritional composition of microalga I. galbana is significantly affected by different drying methods and freeze drying can be suggested as an efficient method to maintain the algae with relatively lower negative effect on the nutritional composition in the dried condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drying
  • Chlorophyll
  • Carotenoid
  • Isochrysis galbana