استخراج به کمک التراسوند ترکیبات آنتی اکسیدانی چهار گونه جلبک دریایی خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

چکیده

برای استخراج ترکیبات آنتی­اکسیدانی از جلبک­ های Sargassum angustifolium،astraulis  Padina، Cystoseria mericaو Colopomenia sinuosa از روش اولتراسونیک تحت شرایط kHz 25 و W 400 به ­مدت 10 دقیقه استفاده شد. متغیر وابسته در این مطالعه چهار گونه جلبک و نوع حلال بود که از حلال­ های آب، آب/ اتانول (50/50) و اتانول استفاده شد. در بررسی استخراج ترکیبات فنولی عصاره­ی آبی جلبک­ ها، جلبک ساراگوسوم بیشترین مقدار فنول کل را داشت (0/05>P). مقدار ترکیبات فنولی استخراجی از عصاره آبی/ اتانولی جلبک ساراگوسوم به­ طور معنی ­داری بیشتر از سایر جلبک ­ها بود. در عصاره اتانولی هیچ کدام از جلبک­ ها از نظر ترکیبات فنولی اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. عصاره آبی جلبک سیستوریا بالاترین مقدار خنثی کنندگی رادیکال آزاد DPPH  را نسبت به عصاره آبی سایر جلبک‌ها داشت. عصاره آبی / اتانولی جلبک ساراگوسوم به­ طور معنی­ داری خنثی کنندگی رادیکال آزاد بیشتری نسبت به عصاره آبی/اتانولی سایر جلبک ها داشت همچنین خواص آنتی رادیکالی عصاره اتانولی جلبک سیستوریا بیشتر از عصاره اتانولی سایر جلبک ها بود. عصاره‌های آبی در همه گونه‌ها دارای بالاترین ترکیبات فنولی بودند ولی در آزمایش خنثی‌کنندگی رادیکال آزاد عصاره‌های آبی/ اتانولی در جلبک سارگاسوم بالاتربن قدرت را داشت. نتایج نشان داد جلبک ­های S. angustifolium و C. merica برای استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی مناسب می ­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ultrasound assisted extraction of antioxidant compounds from four Persian Gulf seaweed

نویسندگان [English]

  • Shahab Naghdi 1
  • Aria Babakhani 2
1 Fisheries Department, Faculty of Marine Science, Tarbiat Modares University, Noor, Iran.
2 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
چکیده [English]

The antioxidant extract of four seaweeds Sargassum angustifolium, Padina astraulis, Cystoseria merica, Colopomenia sinuosa was prepared by ultrasonic methods with three solvents (water, water/ethanol and ethanol) under 25 kHz, 400W conditions.  In this study, aquatic extract of S. angustifolium had the highest phenolic content (P<0.05). The amount of phenolic compounds in water/ethanol extracts of S. angustifolium were significantly higher than other seaweed extracts. (P<0.05). The aqueous extract of C. merica had the highest amount of DPPH radical scavenging relative to the aqueous extracts of other seaweeds (P<0.05). The aqueous/ethanolic extracts of S. angustifolium had significantly higher radical scavenging than other algae/ethanol extracts (P<0.05). Also, the anti-radical properties of Ethanol extract of C. merica was higher than ethanloic extract of other algae (P<0.05). The water extracts in all species had more phenolic contents, but in DPPH test, water/ethanol extracts of S. angustifolium had highest radical scavenging activity. The result show that S. angustifolium and C. merica were suitable for antioxidants extraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Algae
  • DPPH
  • Phenolic compounds