تأثیر جیره های غذایی خشک، تر، زنده و ترکیبی بر بهبود عملکرد تولید مثلی مولدین و بقای لارو ماهی آنجل (Pterophyllum scalare)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تکثیر وپرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

این تحقیق با  هدف بررسی تأثیر جیره­ های مختلف خشک (تجاری)، غذای زنده (لارو کرم خونی)، غذای تر (دل و جگر گاو) و جیره ترکیبی (50٪ لارو کرم خونی + 50٪ دل و جگر گاو ) برشاخص ­های هم آوری، درصد لقاح، درصد تفریخ، درصد بازماندگی لارو و فاصله بین تخم­ریزی­ های متوالی و همچنین تاثیر بر فاکتورهای رشدی و بقاء بچه ماهیان تا سن 60 روزگی انجام شد. آزمایش با 4 گروه غذایی شامل: غذای کنسانتره (A)، لارو کرم خونی (B)، دل و جگر گاو (C) و گروه شامل 50٪ دل و جگر گاو +50٪ لارو کرم خونی (D) انجام شد. در این آزمایش از 12 جفت مولد ماهی آنجل در 12 مخزن شیشه ­ای با حجم 60 لیتر و تعداد یک جفت مولد در هر تانک استفاده شد. گروه­های تحت تیمار با جیره­ های تر، غذای زنده و ترکیبی بالاترین میزان هماوری و بقای لارو را نسبت به گروه شاهد (A) داشتند. درصد تفریخ در گروه جیره ترکیبی بالاترین میزان را داشت. فاصله زمانی بین تخم­ریزی­ های متوالی در گروه تغذیه شده با غذای زنده و جیره ترکیبی به شکل معنی ­داری کوتاه ­تر از سایر گروه ها بود. همچنین در گروه ­هایی که مولدین با غذای زنده و ترکیبی تغذیه شده بودند، بچه ماهیان حاصل بهبود پارامترهای رشدی در طول دوره آزمایش را نشان دادند. نتایج نشان می ­دهد که حضور غذای زنده در جیره غذایی ماهیان زینتی می­ تواند بر توان تولید مثلی و همچنین رشد بچه ماهیان را به شکل مؤثری تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dry, fat, live, and combined diets on improving breeding productive performance and livestock survival of angel fish (Pterophyllum scalare)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Beygi
  • Hamed Paknejad
  • Habibollah Sanchuli
Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effects of various dry (commercial), live food (bloodworm larvae), diet (calf’s liver and heart) and combined diet (50% bloodworm larvae + 50% calf’s liver and heart) on fertilization rate, hatching percentage, survival rate of larvae and consecutive spawning intervals, as well as on growth factors and survival of infants until 60 years of age. Experiment with 4 groups including concentrate (A), bloodworm larvae (B), heart and liver of cattle (C) and the group consisting of 50% calf’s liver and heart and 50% larvae of bloodworm (D). In this experiment, 12 pair of angel fish broodstockes were used in twelve 60l glass aquaria.  Of roups were treated with more rations of the live food and mixed diet had the highest fecundity and survival rate of larvae than controls (A). The percentage of hatching was the highest in the combined diet group. The time interval between consecutive spawning in the group fed live food and mixed diet was significantly shorter than others. Also, it was found that in the groups fed live and mixed food, fry showed improvement of the growth parameters. The results showed that the presence of live food in ornamental fish diet can affect the reproductive capacity as well as the growth of its fry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood worm larval
  • Reproductive
  • growth
  • Angel fish