امکان‌سنجی تولید کپورماهیان در حوضچه‌های زینکالوم با تامین آب از طریق آب‌بندان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان، ایران.

2 گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 معاونت آبزی پروری، اداره کل شیلات گیلان، بندر انزلی، گیلان، ایران.

چکیده

در این مطالعه، پرورش کپور معمولی (Cyprinus carpio) با دو تراکم کم (kg/m3 0/27) و زیاد (kg/m3 1/33) و کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) با تراکم kg/m3 1/33 در حوضچه‌های زینکالوم با قطر 6 متر و حجم آبگیری 30 مترمکعب با استفاده از آب آب‌بندان مورد بررسی قرار گرفت. ماهی­ ها روزانه بسته به نیاز با استفاده از غذای فرموله شده اکسترود کپور معمولی تغذیه شدند. در انتهای دوره پرورش 85 روزه شاخص­ های رشد، زی‌توده تولید شده و میزان بقا محاسبه شد. نتایج نشان داد که برخی شاخص‌های رشد کپور معمولی از قبیل میزان وزن به‌دست آمده و افزایش وزن روزانه در تراکم زیاد بیشتر از تراکم کم بود ولی شاخص­های درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، کارایی غذایی و ضریب تبدیل غذایی در تراکم کم بهتر از تراکم زیاد بود. نتایج این طرح نشان داد که امکان پرورش متراکم ماهی‌های کپور معمولی و علفخوار در حوضچه‌های زینکالوم با استفاده از آب آب‌بندان وجود دارد و با اتخاذ یکسری شیوه‌های مدیریتی مانند مدیریت ماهی دار کردن حوضچه‌ها، رعایت طول دوره مناسب پرورش ماهیان گرمابی و انجام اقدامات مربوط به بهبود کیفیت آب و هوادهی، میزان تولید در این حوضچه‌ها افزایش می‌یابد. با توجه به سهولت راه‌اندازی حوضچه‌های مذکور و وجود آببندان ­های متعدد در نقاط مختلف کشور، امکان توسعه روش پرورش ماهی در حوضچه ­های زینکالوم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possibility of carp production in Zincalume tanks by providing water through the water reserviors

نویسندگان [English]

 • Bahram Falahatkar 1
 • Mir Masoud Sajadi 1
 • Abdolali Rahdari 2
 • Ahmad Ghanaat Parast 3
 • Azim Modabberi 3
 • Mohammadreza Azmoodeh Mojdehi 3
 • Hamidreza Taghi Nasiri 3
 • Mohammad Poorahmadi Niaki 3
1 Fisheries Department, University of Guilan
2 Department of Fisheries, Hamoun International Wetland Research Institute, University of Zabol, Zabol, Sistan and Baluchistan, Iran.
3 Aquaculture Deputy, General Directory Office of Fisheries, Banadar Anzali, Guilan, Iran.
چکیده [English]

The present study evaluated the possibility of common carp (Cyprinus carpio) production in two different densities (0.27 and 1.33 kg/m3) and grass carp (Ctenopharyngodon idella) production (0.33 kg/m3) in Zincalume tanks (6 m diameter with 30 m3 volume) by providing water through the water reservoirs. The fishes were fed two times per day by formulated common carp feed. At the end of 85-day rearing period, growth parameters, biomass and survival rate were calculated. The results showed that some growth parameters of common carp such as weight gain and daily weight increase were higher in high density, but other parameters including percent body weight increase, specific growth rate, feed efficiency and food conversion ratio were higher in low density. It was concluded that it is possible to culture carp by using water reservoirs in Zincalume tanks and by managing approaches such as stocking, culturing period, water quality improvement and aeration will increase the amount of fish production. Ease of construction of Zincalume tanks and the presence of various waterbodies all over the country are the main reasons for developing this method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • High density
 • Zinkalume tank
 • Common carp
 • Grass carp