تولید سیلاژ بیولوژیک از ضایعات ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از باکتری‌های اتوژن و سنجش کمی و کیفی پروفیل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران.

2 گروه فراوری محصولات شیلاتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

با افزایش مراکز فراوری ماهی قزل­آلای رنگین­کمان در کشور، استفاده بهینه از ضایعات تولید شده در این مراکز ضروری به نظر می­رسد. یکی از روش ­های استفاده بهینه از ضایعات، تبدیل آن­ ها به محصولاتی با ارزش افزوده بالا نظیر بیوسیلاژ می­ باشد. این محصول در صورت دارابودن خصوصیات مطلوب، می ­تواند در صنعت تغذیه آبزیان، دام و طیور استفاده گردد. هدف این مطالعه تولید بیوسیلاژ از ضایعات ماهی مذکور با استفاده از باکتری ­های اتوژن و بررسی پروفیل ­اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب محصول است. نتایج نشان داد مجموع اسیدهای آمینه ضروری، غیر ضروری و کل در محصول تولیدشده به ترتیب 32/12، 27/06 و 59/18 گرم در 100 گرم سوبسترا است. در ادامه مشخص شد در بین اسیدهای­ آمینه­ ضروری و غیر ضروری به ترتیب آرژینین و گلوتامیک­اسید دارای بیشترین مقدار هستند (به ترتیب 5/82 و 59/5 گرم در 100 گرم سوبسترا) و محصول تولید شده فاقد اسید آمینه­ تریپتوفان است. در محصول تولید شده شاخص شیمیایی بر اساس پروتئین­ های مرجع برای اسیدآمینه ­های هیستیدین، آرژینین، والین و لوسین بالای یک محاسبه شد. بررسی ترکیب اسیدهای چرب بیوسیلاژ نشان داد مجموع اسیدهای چرب اشباع (SFA)، اسیدهای چرب تک غیر اشباع (MUFA) و اسیدهای چرب چند غیر اشباع (PUFA) در این محصول به ترتیب 33/39، 31/32 و 35/27 درصد می ­باشد. در ادامه نسبت امگا6 به امگا3 در سیلاژ بیولوژیک 9/73 گزارش گردید. بر اساس نتایج، بیوسیلاژ تولیدشده از ضایعات ماهی قزل ­آلای رنگین­ کمان از نظر ترکیب اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب غنی بوده و می ­تواند به فرمولاسیون جیره در تغذیه آبزیان، دام و طیور اضافه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of biological silage from wastes of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) using autogenous bacteria and quantitative and qualitative measurement of amino acid and fatty acid profiles of the product

نویسندگان [English]

  • Reza Safari 1
  • Soheyl Reyhani Poul 2
  • Zahra Bankehsaz 1
  • Mohammad Javad Taghavi 1
  • Eynollah Safari 1
1 Caspian Sea Ecology Research Institute, Fisheries Science Research Institute, Agricultural Education and Extension Research Organization, Sari, Iran.
2 Department of Processing of Fishery Products, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

With the increasing of rainbow trout processing centers in the country, the optimal use of the wastes produced is necessary. One of the efficient use of waste products is convert them into products with value added products such as biosilage. This product, if it has the desirable characteristics, can be used in the fish, livestock and poultry feed industry. The aim of the present study was to produce biosilage from rainbow trout wastes using autogenous bacteria and to investigate the amino acid and fatty acid profiles of the product. The results showed that the total of essential, non-essential and total amino acids in the produced product are 32.12, 27.06 and 59.18 g/100g, respectively. It was further found that among the essential and non-essential amino acids, arginine and glutamic acid have the highest amounts (5.82 and 9.02g per 100g of substrate, respectively) and the product produced does not contain the amino acid tryptophan. In the product, the chemical index was calculated based on the reference proteins for the amino acids histidine, arginine, valine and leucine more than one. Examination of biosilage fatty acids showed that the total of saturated fatty acids (SFA), monounsaturated fatty acids (MUFA) and polyunsaturated fatty acids (PUFA) in this product are 33.39, 31.32 and 35.27%, respectively. In the following, ratio of omega 6 to omega 3 in biological silage was reported to be 9.73. According to the findings, biosilage produced from rainbow trout wastes is rich in term of amino acids and fatty acids and can be added to diet formulation in fish, livestock and poultry feed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish wastes
  • Biosilage
  • Amino acid profiles
  • Fatty acid profiles