مطالعه مدیریت کیفی کارخانه‌های مختلف آرد ماهی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، ایران.

2 موسسه غیرانتفاعی تجن، قایم شهر، ایران.

3 گروه ترویج کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

آرد ماهی باتوجه به غنای پروتئینی به‌عنوان منبع اصلی تامین غذای دام  و آبزیان به شمار می‌رود. از آن جاکه کشور ما کارخانجات متعدد تولید آرد ماهی در نواحی مختلف ساحلی و غیر ساحلی با شیوه‌های مدیریتی خاص آن مناطق تولید می‌گردد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفی محصول تولیدی و شیوه‌های مدیریتی آن‌ها  در 17 شرکت فرآوری و تولیدی آرد ماهی از 9 استان منتخب کشور مشتمل بر 190 نفر از (پرسنل، کارکنان ارشد و قسمت مدیریت) به شیوه تحلیلی-پیمایشی به اجرا درآمد. نتایج نشان داد در مجموع توان مدیریتی کارخانجات آردماهی در کشور بر اساس نظرات کارکنان کمتر از حد متوسط است و شرایط مطلوبی ندارد. با این وجود سطح مهارت‌های هشت‌گانه مدیریتی در کارخانجات استان‌های مختلف متفاوت است. کارخانجات در استان‌های گیلان، تهران، سیستان و بلوچستان و اصفهان مدیران توان تصمیم‌سازی بالایی دارند. با در نظر گرفتن شاخص‌های ارزیابی مدیران نتایج نشان داد که کارخانجات استان هرمزگان مناسب‌ترین وضعیت و استان البرز ضعیف‌ترین کیفت را داراست. نتایج بررسی TVN نشان داد، استان‌ها با هم تفاوت معنی‌دار دارند، از این نظر قوی‌ترین مربوطبه کارخانه های استان سمنان و سیستان و بلوچستان و ضعیف‌ترین آن ­ها مربوط به استان‌های خوزستان و گیلان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality management of different fish meal factories in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehran Moslemi 1
  • Roozbeh Abedi 2
  • Heshmatollah Saadi 3
1 Department of Fisheries, School of Natural Resources, Islamic Azad University, Joybar, Iran.
2 School of Natural Resources, of Tajan Nonprofit Institute, Ghaemshahr, Iran.
3 Department of Agricultural Extension, School of Agriculture, Bu Ali Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Fish meal due to its protein richness is main source of food for animal husbandry and fish farming. Since our country has several fish meal factories in different coastal and non-coastal areas with specific management methods, therefore the present study aims to evaluate the quality of the product and their management methods in 17 fishmeal processing and production companies from 9 selected provinces consisting of 190 people (personnel, senior staff and management) usinf analytical-survey method. The results showed that the management capacity of fish meal factories in the country based on the opinions of employees is below the average and does not have proper conditions. However, the level of eight management skills varies in various province factories. The factories in the provinces of Guilan, Tehran, Sistan and Baluchestan and Isfahan have managers with high decision-making power. Taking into account the evaluation criteria of managers, the results showed that the factories of Hormozgan Province have the most suitable condition and Alborz Province had the weakest quality. The results of TVN survey showed that the provinces have a significant difference and the strongest are those factories of Semnan and Sistan and Baluchestan provinces and the weakest are those of Khuzestan and Guilan provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish meal
  • TVN
  • Shelf-life
  • Management
  • Quality