دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از شاخص IRWQIsc

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

فائزه دلبری؛ کامران رضایی توابع؛ علیرضا میر واقفی؛ احمدرضا لاهیجان زاده؛ مسعود باقرزاده کریمی؛ عرفان سلمرودی


بررسی هم‌آوری ماهی سفید (Rutilus frisii) مهاجر به رودخانه سفیدرود و ارتباط آن با طول، وزن و سن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

کیوان عباسی رنجبر؛ دانیال گروهی؛ علینقی سرپناه؛ مهدی مرادی