کلیدواژه‌ها = ضریب تبدیل غذایی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تریپلوئیدی بر شاخص های رشد و ناهنجاری شکلی در ماهی کوی (Cyprinus carpio)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-9

شیما هاتفی؛ محمد سوداگر؛ عباسعلی حاجی بگلو؛ محمد هرسیج