کلیدواژه‌ها = پروبیوتیک
ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی سویه‌های لاکتوباسیلوس و انتروکوکوس جدا شده از کفیر و تاثیر آن بر برخی شاخصه‌های هماتولوژی و رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 174-188

محسن علی؛ سیاوش سلطانیان؛ علی طاهری میرقائد؛ مصطفی اخلاقی؛ سید حسین حسینی فر؛ عاطفه اسماعیل نژاد


تأثیر پروبیوتیک تجاری مولتی بهسیل بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه و کیفیت لاشه ماهیان جوان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 42-52

سوزان نصیری پور؛ حجت الله جعفریان؛ محمد هرسیج؛ حسنا قلی پور کنعانی