نویسنده = علی طاهری میرقائد
اثر محرک ایمنی گیاهی (گروفیت) بر برخی شاخص‌های رشد، بقا و ایمنی غیراختصاصی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 89-97

امین اسدی امیرآبادی؛ علی طاهری میرقائد؛ مهدی سلطانی؛ اشکان زرگر


بررسی عوارض هیستوپاتولوژیکی اندام‌های آبشش، کبد وکلیه ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در برخی مزارع منطقه دوهزار استان مازندران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 172-184

اشکان زرگر؛ علی طاهری میرقائد؛ عیسی شریف پور؛ ملیکا قلیچ پور؛ عباسعلی آقایی مقدم؛ بهروز قروی؛ مارینا پائولوچی


اثر افزودن تیمول به آب بر شاخص‌های خونشناسی و ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در دوره حمل و نقل

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 27-34

سید سعید میرزرگر؛ علی طاهری میرقائد؛ سیدمرتضی حسینی؛ ملیکا قلیچ پور؛ مهسا شهبازی؛ مرتضی یوسفی


بررسی اثر مسمومیت مزمن با سم فلونیکامید بر غلظت یون های خون و آسیب های آبشش و کلیه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-7

علی طاهری میرقائد؛ ملیکا قلیچ پور؛ سیدمرتضی حسینی؛ آملیا پرز خیمنز


بررسی روابط طولی و طول-وزن شش گونه از ماهیان خلیج فارس

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 102-111

علی طاهری میرقائد؛ مهدی قدرتی شجاعی؛ مریم ویجت؛ سیدمرتضی ابراهیم‌زاده؛ ادیب جهانگرد؛ مرضیه عباسی؛ مهدی عبدالهیان


ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی سویه‌های لاکتوباسیلوس و انتروکوکوس جدا شده از کفیر و تاثیر آن بر برخی شاخصه‌های هماتولوژی و رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 174-188

محسن علی؛ سیاوش سلطانیان؛ علی طاهری میرقائد؛ مصطفی اخلاقی؛ سید حسین حسینی فر؛ عاطفه اسماعیل نژاد


مطالعۀ بیوتایپینگ و الگوی پروتئین های کل و غشای خارجی ایزوله های یرسینیا راکری (Yersinia ruckeri) جداسازی شده از برخی مزارع قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) کشور

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 19-26

علی طاهری میرقائد؛ سینا میرمظلومی؛ مهدی سلطانی؛ پولین شهره؛ اشکان زرگر؛ الهه سلطانی