نویسنده = رحمان پاتیمار
بررسی جوامع بزرگ بی‌مهر‌گان آبزی در پایین‌دست رودخانه قره‌سو– استان گلستان

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 57-67

یونس حامد مشهدزاده؛ ضیاء کردجزی؛ محمد قلی زاده؛ رحمان پاتیمار


ویژگی های تولیدمثلی میگوی غیربومی رودﺧﺎﻧﻪ ای ﺷﺮق (Macrobranchium nipponense De Haan, 1849) درتالاب های آلماگل، آلاگل وآجی گل استان گلستان -شمال ایران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 45-57

غلامعلی بندانی؛ رحمان پاتیمار؛ حجت الله جعفریان؛ محمدرضا شکری؛ هادی رئیسی؛ ضیاء کردجزی


ویژگی های سن و رشد مولدین ماهی کُلمه خزری (Rutilus lacustris) کاربردی در برنامه تکثیر نیمه طبیعی و بازسازی ذخایر

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 154-166

عبدالملک کر؛ رحمان پاتیمار؛ هادی رئیسی؛ مرادمحمد شکیبا


ویژگی های تولیدمثلی ماهی آمورچه Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) در آب بندان های پرورش ماهیان گرمابی استان گلستان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 110-122

عبدالقادر قوجق نژاد؛ رحمان پاتیمار؛ حجت الله جعفریان؛ ضیاء کردجزی؛ محمد فرهنگی


تاثیر ارزیابی اکولوژیکی جامعه فیتوپلانکتونی استخرهای پرورش میگوی گمیشان جنوب شرق دریای خزر

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 53-64

آرزو ناعمی؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج؛ سعید یلقی