نویسنده = غلامرضا رفیعی
تعداد مقالات: 5
1. ارائه محیط کشت جدید برای تولید حداکثری ریزجلبک‌های دریایی ایزوکرایسیس (Isochrysis sp.)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-66

نازنین معتمدی؛ غلامرضا رفیعی؛ کامران رضایی توابع


5. بررسی تأثیر سطوح مختلف سختی و نسبت‌های مختلف کلسیم و منیزیم آب بر تخم گشایی و کیفیت ناپلی (Atremia franciscana)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-73

پوریا غلام زاده؛ کامران رضایی توابع؛ غلامرضا رفیعی؛ مسعود صیدگر