نویسنده = محسن شهریاری مقدم
تأثیرجیره غذایی حاوی پودر سیر (Allium sativum) بر میزان انباشت زیستی جیوه و زمان ماندگاری فیله ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 11، شماره 2، مهر 1402، صفحه 36-46

حسین بختیاری؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ محسن شهریاری مقدم؛ احسان احمدی فر


اثر اسانس دانه زنیان (Carum copticum) بر باکتری اشریشیاکلی تلقیح شده در گوشت چرخ شده کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 92-104

سمیرا فرامرزپور دارزینی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ محسن شهریاری مقدم؛ مصطفی یوسف الهی


تاثیر اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر کیفیت سوریمی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) تلقیح شده با باکتری اشرشیاکلی (Escherichia coli) طی نگهداری در یخچال

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 50-63

مهدیه واحدی سرریگانی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ محسن شهریاری مقدم؛ مصطفی یوسف الهی