نویسنده = سید حسین حسینی فر
مقایسه فعالیت آنتی آکسیدانی آلژینات استخراج شده به روش اسیدی از دو گونه جلبک قهوه ای Sargassum vulgare و Padina pavonica

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 108-122

میترا احدی فر؛ سید مهدی اجاق؛ سید حسین حسینی فر؛ علی رضا عالیشاهی؛ معظمه کردجزی؛ محمدعلی خانلر


مقایسه خواص ضد اکسایشی آلژینات سدیم استخراج شده با حلال آب از ماکروجلبک های قهوه ای Sargassum vulgare و Padina pavonica

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 90-103

میترا احدی فر؛ سیدمهدی اجاق؛ سید حسین حسینی فر؛ محمدعلی خانلر؛ معظمه کردجزی؛ علیرضا عالیشاهی


ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی سویه‌های لاکتوباسیلوس و انتروکوکوس جدا شده از کفیر و تاثیر آن بر برخی شاخصه‌های هماتولوژی و رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 174-188

محسن علی؛ سیاوش سلطانیان؛ علی طاهری میرقائد؛ مصطفی اخلاقی؛ سید حسین حسینی فر؛ عاطفه اسماعیل نژاد