نویسنده = محمد هرسیج
تعداد مقالات: 5
1. اثرات سطوح مختلف عصاره یوکا (Yucca schidigera) بر عملکرد رشد، ایمنی غیر اختصاصی و کیفیت آب محیط پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در سیستم بازگردشی آب

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 68-80

سید حامد معصومی؛ حسین آدینه؛ محمد هرسیج؛ حجت الله جعفریان؛ حسنا قلی پور کنعانی


2. تأثیر پریبیوتیک سلماناکس و پنج گونه از پروبیوتیک های باسیلی برکاهش استرس حمل و نقل کپور معمولی (Cyprinus carpio) در شوری های مختلف

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-50

مهین رنجدوست؛ حجت اله جعفریان؛ محمد هرسیج؛ حسنا قلی پور کنعانی


3. تأثیر پروبیوتیک تجاری مولتی بهسیل بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه و کیفیت لاشه ماهیان جوان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 42-52

سوزان نصیری پور؛ حجت الله جعفریان؛ محمد هرسیج؛ حسنا قلی پور کنعانی


4. تاثیر ارزیابی اکولوژیکی جامعه فیتوپلانکتونی استخرهای پرورش میگوی گمیشان جنوب شرق دریای خزر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-64

آرزو ناعمی؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج؛ سعید یلقی


5. تاثیر تریپلوئیدی بر شاخص های رشد و ناهنجاری شکلی در ماهی کوی (Cyprinus carpio)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-9

شیما هاتفی؛ محمد سوداگر؛ عباسعلی حاجی بگلو؛ محمد هرسیج