نویسنده = بهرام فلاحتکار
معرفی سیستم‌ آبراهه‌های درون‌حوضچه‌ای در آبزی‌پروری

دوره 10، شماره 2، مهر 1401، صفحه 14-24

فائزه مرتضائی؛ بهرام فلاحتکار


امکان‌سنجی تولید کپورماهیان در حوضچه‌های زینکالوم با تامین آب از طریق آب‌بندان‌ها

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 129-138

بهرام فلاحتکار؛ میر مسعود سجادی؛ عبدالعلی راهداری؛ احمد قناعت پرست؛ عظیم مدبری؛ محمدرضا محمدرضا آزموده مژدهی؛ حمیدرضا تقی نصیری؛ محمد پوراحمدی نیاکی


تکثیر مصنوعی سیاه‌ماهی رازی (Capoeta razii) با استفاده از OvaprimTM

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 15-26

حامد عبداله پور؛ نغمه جعفری؛ میلاد کریم زاده؛ بهرام فلاحتکار


اثر عصاره چای سبز (Camellia sinensis) بر پارامترهای رشد، شاخص کبدی، گنادی و احشایی سیچلاید گورخری (Amatitlania nigrofasciata)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 123-133

میلاد کریم زاده؛ بهرام فلاحتکار؛ حمید علاف نویریان


اثر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه دارواش (Viscum album) بر شاخص های رشد و خون شناسی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-12

سمیرا مرادی؛ بهرام فلاحتکار؛ مسعود ستاری؛ مجتبی علیشاهی


اثر OvaprimTM و hCG بر القای تولید مثل مولدین ماده سوف حاج طرخان (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 13-22

بهرام فلاحتکار؛ عرفان اکبری نرگسی؛ دانیال گروهی؛ ایرج عفت پناه


شاخص های اندازشی و شمارشی هیبرید ماهی ماش ماده × ماهی سفید نر (Leusiscus aspius ♀ × Rutilus frisii ♂)

دوره 4، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 1-11

بهمن مکنت خواه؛ پریسا حق پرست؛ مهدی رحمتی؛ محدثه باقری؛ بهرام فلاحتکار