دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

2. بررسی تاثیر پاتولوژی و مسمومیت غذایی ماهیان با مایکوتوکسین‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

محمد کریمی؛ امین غلامحسینی؛ مهدی بنایی؛ امیر زیدی؛ رضا شاکری؛ امین نعمت اللهی