دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. پیش‌بینی اثرات تغییر اقلیم بر مهاجرت فیل‌ماهی (Huso huso Linnaeus, 1754) در رودخانه های حوضه جنوبی دریای خزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1399

تکتم مکی؛ حسین مصطفوی؛ علی اکبر متکان؛ حسین عقیقی


3. تاثیر اندازه و غلظت های متفاوت میکروپلاستیک پلی استایرن بر هیستوپاتولوژی ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

صفورا ابرقوئی؛ علی اکبر هدایتی؛ مجتبی رئیسی؛ بهزاد شیرکوند؛ حسن رضائی؛ امیررضا عابدعلم دوست