دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اثر افزودنی کیتوزان و روش های پخت بر میزان شکل‏ گیری ترکیبات هتروسایکلیک آروماتیک آمین در فیله فیل‌ماهی (Huso huso)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

سیده مریم دانشور؛ علی رضا عالیشاهی؛ سید مهدی اجاق؛ حجت میرصادقی


2. تاثیر افزودن پروبیوتیک های تجاری در سیستم بیوفلاک: بررسی کیفیت آب، عملکرد رشد و تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی بدن ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

فاطمه زهرا کریم تبار؛ حجت الله جعفریان؛ حسین آدینه


3. مقایسه ترکیبات مایع تخمدانی، مایع منی و خون مولدین ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) و بررسی اثر مایع تخمدانی بر تحرک اسپرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

عبدالعلی راهداری؛ احمد قرایی؛ رضا فدایی؛ مرتضی جهانتاب؛ عباس علیزاده


4. جایگزینی آستاگزانتین جیرۀ ماهی قزل آلای رنگین کمان با پودر هویج: اثرات بر میزان کاروتنوئید کل در پوست، گوشت و خون ماهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

علی بیگی کلسشتری؛ سید ولی حسینی؛ مهرداد فرهنگی؛ غلامرضا رفیعی


5. ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی سویه‌های لاکتوباسیلوس و انتروکوکوس جدا شده از کفیر و تاثیر آن بر برخی شاخصه‌های هماتولوژی و رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1398

محسن علی؛ سیاوش سلطانیان؛ علی طاهری میرقائد؛ مصطفی اخلاقی؛ سید حسین حسینی فر؛ عاطفه اسماعیل نژاد


6. امکان کشت جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با استفاده از آب دریای خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

محمد حسن مرتضوی؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ محمدعلی نعمت الهی


7. اثرات مکمل غذایی ماکرو جلبک قرمز دریایی Gracilaria pygmaea بر آنالیز تقریبی لاشه، قابلیت هضم ظاهری و فعالیت آنزیم های گوارشی ماهی باس دریایی آسیایی Lates calcarifer

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

آناهیتا فرهودی؛ ایمان سوری نژاد؛ محمود نفیسی بهابادی؛ میر مسعود سجادی؛ علیرضا سالارزاده


8. تغییرات فصلی ترکیب اسیدهای چرب، ترکیبات شیمیایی و راندمان فیله ماهی هامور (Epinephelus coioides) در سواحل استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1398

مهران یاسمی؛ بهروز محمدزاده؛ مهدی نیکو؛ علیرضا نظری بجگان؛ سهیل علی نژاد؛ سید سهیل قائم مقامی؛ محمدرضا تورجی


9. بررسی اثر مسمومیت مزمن با سم فلونیکامید بر غلظت یون های خون و آسیب های آبشش و کلیه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398

علی طاهری میرقائد؛ ملیکا قلیچ پور؛ سیدمرتضی حسینی؛ آملیا پرز خیمنز


10. بررسی تاثیر افزودن لوامیزول در غذای ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) بر شاخص های رشدی، خونی و ایمنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

معصومه بحرکاظمی؛ مصطفی صادقی