تعداد مقالات: 156

1. شاخص های اندازشی و شمارشی هیبرید ماهی ماش ماده × ماهی سفید نر (Leusiscus aspius ♀ × Rutilus frisii ♂)

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-11

بهمن مکنت خواه؛ پریسا حق پرست؛ مهدی رحمتی؛ محدثه باقری؛ بهرام فلاحتکار


3. باکتری های غالب محیط های کشت آنتن منشعب Daphnia magna و سیکلوپس خاردار Acanthocyclops robustus

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-15

رامین شرفی؛ امیدوار فرهادیان؛ محسن سلیمانی


5. تاثیر تریپلوئیدی بر شاخص های رشد و ناهنجاری شکلی در ماهی کوی (Cyprinus carpio)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-9

شیما هاتفی؛ محمد سوداگر؛ عباسعلی حاجی بگلو؛ محمد هرسیج


6. اثر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه دارواش (Viscum album) بر شاخص های رشد و خون شناسی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-12

سمیرا مرادی؛ بهرام فلاحتکار؛ مسعود ستاری؛ مجتبی علیشاهی


7. تأثیر عصاره خیار دریایی Holothuria leucospilota بر کیفیت شیمیایی فیله ماهی شوریده (Otolithes rubber) طی دورۀ نگهداری در یخچال (1±4 درجه سانتی‌گراد)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-19

حنانه رضائیان؛ سید ولی حسینی؛ علیرضا میر واقفی؛ کبری ضیایی


9. تاثیر جنیستئین محلول در آب به عنوان منبع طبیعی ترکیبات فنولی بر پارامترهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-8

حمیدرضا شهریاری؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ فاطمه پیکان‌حیرتی؛ پدرام ملک پوری


10. تاثیر سطوح مختلف کورکومین بر عملکرد رشد و شاخص های بیوشیمیایی ماهی اسکار Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-11

راضیه نظری؛ میر مسعود سجادی؛ بهرام فلاحتکار


13. اثر تلفیقی اشعه گاما و پوشش خوراکی گیاهی بر خصوصیات باکتریایی فیله ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) طی نگهداری در یخچال

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 12-21

غلامرضا شاه حسینی؛ سید ولی حسینی؛ کبری ضیایی


15. اثرات به کار گیری عصاره گیاه پنج انگشت (Vitex agnus-castus) بر عملکرد تولیدمثلی، رشد و بقاء در ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 22-29

شادی زمانی؛ محمد سوداگر؛ شهرام دادگر؛ حسین آدینه؛ عباسعلی حاجی بگلو


16. استخراج به کمک التراسوند ترکیبات آنتی اکسیدانی چهار گونه جلبک دریایی خلیج فارس

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 29-38

شهاب نقدی؛ آریا باباخانی


17. تغییرات هورمونی و متابولیکی مولد میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) تغذیه شده با سطوح مختلف هورمون 17 بتا استرادیول

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 30-39

حسین آدینه؛ محمد سوداگر؛ محمد گرگیج؛ محمدرضا گروسی


18. تأثیر پریبیوتیک سلماناکس و پنج گونه از پروبیوتیک های باسیلی برکاهش استرس حمل و نقل کپور معمولی (Cyprinus carpio) در شوری های مختلف

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-50

مهین رنجدوست؛ حجت اله جعفریان؛ محمد هرسیج؛ حسنا قلی پور کنعانی


20. تاثیر اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر کیفیت سوریمی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) تلقیح شده با باکتری اشرشیاکلی (Escherichia coli) طی نگهداری در یخچال

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 50-63

مهدیه واحدی سرریگانی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ محسن شهریاری مقدم؛ مصطفی یوسف الهی


22. اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی ماکروجلبک سبز Ulva intestinalis بر گوشت چرخ شده فیل‌ماهی پرورشی (Huso huso) نگهداری شده در یخچال

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 60-74

میترا دانشور قربانی؛ سید پژمان حسینی شکرابی؛ سید ابراهیم حسینی


23. ارزیابی شاخص های بوم شناختی و زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی در رودخانه ساری سو (قرناوه)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-88

مریم علی زاده؛ سید عباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد قلی زاده