کلیدواژه‌ها = سلامت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر مسمومیت مزمن با سم فلونیکامید بر غلظت یون های خون و آسیب های آبشش و کلیه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-7

علی طاهری میرقائد؛ ملیکا قلیچ پور؛ سیدمرتضی حسینی؛ آملیا پرز خیمنز