کلیدواژه‌ها = کپور نقره ای
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ویژگی های شیمیایی و فیزیکوشیمیایی نان تست غنی شده با کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 237-252

سحر غفاری؛ سید ولی حسینی؛ مهرداد فرهنگی؛ مجتبی بریری


2. بررسی پارامترهای هماتولوژی ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) در معرض غلظت های تحت کشنده علف کش رانداپ

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-54

حامد غفاری فارسانی؛ قاسم رشیدیان؛ سعید شهبازی ناصرآباد؛ مهدی نادری فارسانی؛ علی اکبر هدایتی